Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Miasto właścicielem znacznej części lasu Borkowskiego

8 mln zł w przyszłorocznym budżecie i kolejnych 8 mln zł w 2020 r. – w taki sposób miasto chce wykupić z rąk prywatnych właścicieli 15-hektarową działkę położoną na terenie lasu Borkowskiego, przy ul. Żywieckiej. Ostateczną decyzję w sprawie transakcji podejmą radni, uchwalając budżet. – To ważny, ale niejedyny teren zielony w okolicach Borku Fałęckiego. Chcielibyśmy jednak, aby stał się miejski i uzupełnił aktualną własność miasta – mówił Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Las Borkowski to nie tylko działka, której zakup planuje miasto. To także 51 ha należących do Gminy Miejskiej Kraków, a także 17 ha Skarbu Państwa, którymi dysponuje Zarząd Zielni Miejskiej.

– Mam wrażenie, że często mówiąc o wykupie lasu Borkowskiego, z którego korzystają mieszkańcy mylimy trochę miejsca. Według naszego rozpoznania, w mediach często ukazują się zdjęcia właśnie z tego terenu gminnego, na którym poczynione zostały już pewne działania, choćby w postaci urządzenia alejek. Inicjatywa wykupu działki  od prywatnych właścicieli jest podyktowana potrzebą uzupełnienia tej już istniejącej enklawy leśnej na tym obszarze – wyjaśnił prezydent Jerzy Muzyk.

Na części gminnej lasu trwają już prace. Do tej pory w okolicach lasu Borkowskiego Zarząd Zieleni Miejskiej wykonał przy ul. Żywieckiej ścieżkę pieszo-rowerową (realizacja zadania z budżetu obywatelskiego). Zamontowano również dodatkowe kosze na śmieci i ławki oraz ustawiono trzy tablice edukacyjne. Kolejnymi zadaniami, zrealizowanymi w ostatnich  miesiącach były: naprawa kładki na potoku Rzewnym, odtworzenie i umocnienie brzegu potoku, przebiegającego w granicy lasu, a także realizacja punktu obserwacyjno-widokowego nad rozlewiskiem potoku Rzewnego oraz pomost do obserwacji przyrody.

Obecnie trwają prace nad sporządzeniem planu miejscowego dla terenu lasu Borkowskiego. Tak, w planie, jak i w studium, przewidziano, że obszar ten pozostanie zielony.

Przypomnijmy, z wnioskiem o wykup na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości położonych u zbiegu ulic Żywieckiej i Zawiłej, w przeważającej części porośniętej lasem, wielokrotnie występowali jej właściciele. Rozmowy na ten temat toczą się od kilku lat. Właściciele tego terenu zaproponowali sprzedaż za sumę 16 mln zł. Miasto po analizach zaproponowało wykup tego terenu w dwóch transzach: 8 mln zł w 2019 r. i kolejne 8 mln zł w 2020 r.

Sprawa przekwalifikowania gruntów lasu Borkowskiego rozpoczęła się w 2006 r., kiedy na wniosek jednego z właścicieli kilku działek zostało wszczęte postępowanie, mające na celu ustalenie klasyfikacji gruntów. Teren wówczas nie podlegał ustaleniom żadnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast obecnie część nieruchomości porośniętych lasem u zbiegu ulic Żywieckiej i Zawiłej położonych jest na obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa – etap A”, a pozostała część terenu leśnego nie podlega ustaleniom planu miejscowego. W lipcu 2017 r. zapadła decyzja, dzięki której las Borkowski przestał być lasem jedynie z nazwy. Posiada oznaczenie w ewidencji gruntów – jako użytek „las”.

Las Borkowski

pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA, KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat