Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Interpelacje i zapytania radnych miasta Krakowa

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy radni VIII kadencji Rady Miasta Krakowa mogą kierować interpelacje i zapytania do prezydenta Krakowa.

Fot. krakow.pl
krakow.pl

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytanie natomiast składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zarówno interpelacje, jak i zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania.

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Prezydentowi. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania prezydent lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie.

Więcej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMK.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat