Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nowe komisje

2. sesja RMK trwała prawie 8 godzin. Radni podjęli 19 uchwał, 7 procedowali podczas pierwszych czytań. Jeden projekt uchwały został odesłany do wnioskodawcy.

Fot. Paweł Krawczyk / www.krakow.pl
Paweł Krawczyk / www.krakow.pl

Radni podjęli uchwałę kierunkową do Prezydenta w sprawie podjęcia wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych kroków skutkujących stworzeniem publicznego, ogólnodostępnego parku miejskiego w rejonie osiedla Podwawelskiego. Podjęli też uchwałę złożoną przez grupę radnych w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Odbyli także pierwsze czytanie projektu uchwały autorstwa klubu radnych „Kraków dla Mieszkańców” w sprawie określenie lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Krakowa.

Radni powołali też komisje RMK:

• Rewizyjną

• Budżetową

• Infrastruktury

• Mienia i Rozwoju Gospodarczego

• Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

• Edukacji

• Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej

• Kultury i Ochrony Zabytków

• Praworządności

• Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa

• Ekologii i Ochrony Powietrza

• Sportu i Kultury Fizycznej

• Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych

• Promocji i Turystyki

• Dialogu Obywatelskiego

• Dyscyplinarną

• Skarg, Wniosków i Petycji

Do wnioskodawcy (grupy radnych) odesłany został projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie”.

Podsumowanie obrad

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat