Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekty grup radnych i zmiany w gospodarowaniu odpadami

13 grudnia, w czwartek o godz. 16:00 w Sali Obrad RMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 rozpocznie się 2. sesja Rady Miasta Krakowa VIII kadencji.

Fot. Wiesław Majka
Wiesław Majka

W porządku obrad znajduje się 14 punktów, między innymi projekty uchwał autorstwa grup radnych.

Projekt uchwały w sprawie Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej (referuje radny Dominik Jaśkowiec). Projekt uchwały

Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie” (referuje radny Aleksander Miszalski). Projekt uchwały

Projekt uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Krakowa (referuje radny Łukasz Maślona). Projekt uchwały

Projekt uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat (referują radni Włodzimierz Pietrus i Stanisław Moryc). Projekt uchwały

Radni pochylą się też nad pięcioma projektami uchwał związanymi z gospodarowaniem odpadami: określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Projekt uchwały; wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty Projekt uchwały; określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości Projekt uchwały; uchylenia uchwały nr CXX/1074/98 Rady Miasta Krakowa z 10 czerwca 1998 r. w sprawie „Programu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kraków” Projekt uchwały oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków Projekt uchwały

Porządek obrad

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat