Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Znamy nowych zastępców prezydenta Krakowa

Prezydent Jacek Majchrowski przedstawił swoich nowych zastępców na kadencję 2018–2023. Zostali nimi: Andrzej Kulig, który zajmie się polityką społeczną i komunalną, Jerzy Muzyk – zrównoważonym rozwojem, Bogusław Kośmider będzie nadzorował obsługę mieszkańców a Anna Korfel-Jasińska przejmie pion edukacji i sportu. Pion prezydenta Jacka Majchrowskiego zostanie uzupełniony o kulturę. 

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Andrzej Kulig – I zastępca ds. polityki społecznej i komunalnej będzie się zajmował kreowaniem i realizacją szeroko pojmowanej polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z osobami niepełnosprawnymi, seniorami, rodziną, młodzieżą oraz ochroną zdrowia. Do zadań I zastępcy prezydenta będą należały także zagadnienia związane z kontaktami z organizacjami pozarządowymi, konsultacjami społecznymi, inicjatywami społecznymi oraz budżet obywatelski. W tym pionie znajdzie się także nadzór nad wykonaniem inwestycji oraz wydziałami i spółkami wykonującymi zadania z zakresu gospodarki komunalnej.

Andrzej Kulig (ur. 1963) jest pracownikiem naukowym Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr. hab. prawa konstytucyjnego, autorem licznych publikacji naukowych. W latach 1996–1998 pełnił funkcję dyrektora gabinetu wojewody krakowskiego a następnie w latach 1998–2002 dyrektora Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. W Urzędzie Miasta Krakowa pracował w latach 2002–2004 na stanowisku dyrektora magistratu. Od 2005 do 2014 r. był zatrudniony na stanowisku dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Od lutego do września 2015 r. pełnił funkcję pełnomocnika prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej. W październiku 2015 r. został powołany na stanowisko zastępcy prezydenta ds. polityki społecznej, kultury i promocji miasta.

Jerzy Muzyk – II zastępca ds. zrównoważonego rozwoju będzie nadzorował wydziały odpowiadające za zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni miasta, czyli geodezję, architekturę, planowanie przestrzenne, urbanistykę oraz zieleń. W tym pionie znajdą się także wydziały zajmujące się ochroną środowiska oraz jakością powietrza. II zastępca będzie także zajmował się sprawami rozwoju przedsiębiorczości, w tym rozwojem start-up'ów oraz planowaniem i monitorowaniem inwestycji.

Jerzy Muzyk (ur. 1963) jest prawnikiem z aplikacją sędziowską, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, posiada wieloletnie doświadczenie w branży. Zna również specyfikę pracy w samorządzie gminnym. Od 1990 r. współtworzył kolegium odwoławcze przy sejmiku samorządowym województwa krakowskiego. W późniejszych latach zajmował się branżą ubezpieczeniową, m.in. kierował oddziałem firmy Warta w Krakowie. W latach 2003–2005 pełnił funkcję dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK. W późniejszych latach prowadził kancelarię radcy prawnego. Jerzy Muzyk wchodzi w skład prezydium stałego Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Od sierpnia 2018 r. pełnił funkcję zastępcy prezydenta ds. rozwoju miasta.

Bogusław Kośmider – III zastępca ds. obsługi mieszkańców będzie nadzorował wydziały związane z obsługą krakowian w takich dziedzinach, jak mieszkalnictwo, urząd pracy, sprawy administracyjne, stanu cywilnego, czy związane z ewidencją i rejestracją pojazdów.

Bogusław Kośmider (ur. 1959) jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej na wydziale elektrotechniki, elektroniki i automatyki. Podjął również studia podyplomowe z bankowości i finansów oraz marketingu i zarządzania. Posiada doświadczenie pracy w radach nadzorczych spółek komunalnych Skarbu Państwa, w spółkach prywatnych i spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, sektorze bankowym. Jest wieloletnim radnym miasta. Od 2010 r. przez dwie kadencje samorządu pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Do swoich najważniejszych osiągnięć nowy zastępca zalicza projekt utworzenia Krakowskiego Holdingu Komunalnego, który okazał się wielkim sukcesem finansowym miasta.

Anna Korfel-Jasińska – IV zastępca ds. edukacji i sportu będzie nadzorowała wydział edukacji oraz jednostki oświatowe i wydział sportu.

Anna Korfel-Jasińska (ur. 1971), magister pedagogiki, ukończyła studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji UJ, z zakresu zarządzania w administracji publicznej w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy samorządowej oraz bogatą wiedzę, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną z obszaru oświaty oraz funkcjonowania samorządu, gwarantującą wysoki poziom merytoryczny realizowanych zadań. Podczas pracy w Urzędzie Miasta Krakowa od maja 1997 r. przeszła wszystkie szczeble stanowisk urzędniczych, począwszy od zatrudnienia na stanowisku referenta, podinspektora, inspektora i kierownika referatu, do stanowiska zastępcy dyrektora i dyrektora Wydziału Edukacji UMK. Przez cztery lata reprezentowała Miasto Kraków w komisjach edukacji Unii Metropolii Polskich oraz Związku Miast Polskich.

Pion prezydenta Jacka Majchrowskiego zostanie uzupełniony o kulturę.

 

 

I, II i IV zastępca otrzymali powołania z dniem 22 listopada. III zastępca z dniem 6 grudnia, co jest związane z koniecznością dopełnienia niezbędnych formalności, m.in. zrzeczeniem się mandatu radnego. Nadal trwają prace nad szczegółową strukturą magistratu. Prezydent wspólnie z szefami nowych pionów planują w niektórych przypadkach łączenie, dzielenie lub likwidowanie obecnych wydziałów. Ostateczną strukturę poznamy w połowie grudnia. Do tego czasu zostaną przygotowane niezbędne zarządzenia prezydenta oraz pełnomocnictwa dla osób pełniących funkcje kierownicze.

 

bs_kr_pl181122_8658.jpg
Znamy nowych zastępców prezydenta Krakowa Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_kr_pl181122_8666.jpg
Znamy nowych zastępców prezydenta Krakowa Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_kr_pl181122_8692.jpg
Znamy nowych zastępców prezydenta Krakowa Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_kr_pl181122_8698.jpg
Znamy nowych zastępców prezydenta Krakowa Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_kr_pl181122_8725.jpg
Znamy nowych zastępców prezydenta Krakowa Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_kr_pl181122_8727.jpg
Znamy nowych zastępców prezydenta Krakowa Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_kr_pl181122_8732.jpg
Znamy nowych zastępców prezydenta Krakowa Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_kr_pl181122_8746.jpg
Znamy nowych zastępców prezydenta Krakowa Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_kr_pl181122_8748.jpg
Znamy nowych zastępców prezydenta Krakowa Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_kr_pl181122_8752.jpg
Znamy nowych zastępców prezydenta Krakowa Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_kr_pl181122_9352.jpg
Znamy nowych zastępców prezydenta Krakowa Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_kr_pl181122_9357.jpg
Znamy nowych zastępców prezydenta Krakowa Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_kr_pl181122_9366.jpg
Znamy nowych zastępców prezydenta Krakowa Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_kr_pl181122_9371.jpg
Znamy nowych zastępców prezydenta Krakowa Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_kr_pl181122_9429.jpg
Znamy nowych zastępców prezydenta Krakowa Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_kr_pl181122_9453.jpg
Znamy nowych zastępców prezydenta Krakowa Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_kr_pl181122_9516.jpg
Znamy nowych zastępców prezydenta Krakowa Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_kr_pl181122_9533.jpg
Znamy nowych zastępców prezydenta Krakowa Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_kr_pl181122_9547.jpg
Znamy nowych zastępców prezydenta Krakowa Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_kr_pl181122_9565.jpg
Znamy nowych zastępców prezydenta Krakowa Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_kr_pl181122_9574.jpg
Znamy nowych zastępców prezydenta Krakowa Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_kr_pl181122_8658.jpg
bs_kr_pl181122_8666.jpg
bs_kr_pl181122_8692.jpg
bs_kr_pl181122_8698.jpg
bs_kr_pl181122_8725.jpg
bs_kr_pl181122_8727.jpg
bs_kr_pl181122_8732.jpg
bs_kr_pl181122_8746.jpg
bs_kr_pl181122_8748.jpg
bs_kr_pl181122_8752.jpg
bs_kr_pl181122_9352.jpg
bs_kr_pl181122_9357.jpg
bs_kr_pl181122_9366.jpg
bs_kr_pl181122_9371.jpg
bs_kr_pl181122_9429.jpg
bs_kr_pl181122_9453.jpg
bs_kr_pl181122_9516.jpg
bs_kr_pl181122_9533.jpg
bs_kr_pl181122_9547.jpg
bs_kr_pl181122_9565.jpg
bs_kr_pl181122_9574.jpg
pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2018-11-22
Data aktualizacji: 2018-11-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź