Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rondo, skwer i konsultacje

113. sesja trwała 7,5 godziny. Radni podjęli 38 uchwał, odbyło się 12 pierwszych czytań,
a trzy projekty uchwał zostały odrzucone.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Radni podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dotyczących ustalenia lokalizacji profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Zadecydowali też o nazwie ronda w Nowej Hucie – będzie nosić imię Stanisława Pagaczewskiego, a skwer nieopodal Plant – imię Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa – Władysława Bartoszewskiego.

Radni zadecydowali też o zmianie Statutu Miasta Krakowa. Konieczność jego nowelizacji wynika z potrzeby dostosowania obowiązujących przepisów do znowelizowanych ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, przepisów ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Zadecydowali też o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice-Stelmachów” oraz uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mogiła II”. Podjęli też uchwałę w sprawie aktualności Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Odrzucone przez Radę projekty uchwał dotyczyły: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Koszykarskiej II – część A”; ustalenia kierunków działań dla Prezydenta dotyczących rewitalizacji części Bulwaru Podolskiego oraz ustalenia kierunków działań dla Prezydenta w sprawie stworzenia programu pilotażowego „One Billion Computers”.

Podsumowanie obrad

Kolejna sesja odbędzie się 24 października o godz. 10:00.

pokaż metkę
Autor: MB
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat