Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Mediatorzy pomogą w rozstrzyganiu sporów

Prowadzenie mediacji w sprawach dotyczących budownictwa i architektury oraz zagospodarowania przestrzennego – to główny cel listu intencyjnego w zakresie współpracy na rzecz rozwoju mediacji, podpisanego we wtorek, 25 września pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Okręgową Izbą Radców Prawnych. Porozumienie podpisali prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, dr Marcin Sala-Szczypiński.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

– Mam nadzieję, że współpraca z Okręgową Izbą Radców Prawnych na rzecz rozwoju mediacji będzie szczególnie przydatna odnośnie nowej ustawy lex deweloper – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Dodał, że strony postępowania będą miały możliwość ugodowego, mediacyjnego załatwienia sporu.

– Cieszę się, że mediacja będzie wykorzystywana w postępowaniach prowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa – podkreślił dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, dr Marcin Sala-Szczypiński. Zwrócił uwagę, że mediacja umożliwia doprowadzenie do porozumienia między stronami postępowania i ma umożliwić uniknięcie konfliktów. Dziekan Marcin Sala-Szczypiński przypomniał, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie jest już partnerem urzędu w sprawie realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców.

 

 

Pierwszego czerwca br. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego, która przewiduje możliwość prowadzenia mediacji w sprawach administracyjnych. Oznacza to możliwość wdrożenia mediacji w budzących wiele emocji i długotrwałych postępowaniach dotyczących inwestycji budowlanych. Udział mediatorów z Centrum Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie pozwoli na szybsze i bardziej ugodowe prowadzenia takich postępowań, uwzględniające zarówno interesy mieszkańców Krakowa jak i nieuniknioną potrzebę rozwoju miasta, z poszanowaniem stosunków dobrosąsiedzkich i uwzględnieniem potrzeb mieszkaniowych krakowian oraz osób pragnących się w Krakowie osiedlić.

Przedmiotem rozmów przy stole mediacyjnym mogą być: postępowania dotyczące określenia warunków zabudowy, zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę, lokalizacja dużych inwestycji, osiedli mieszkaniowych, zakładów produkcyjnych, ilość kondygnacji w powstającym w sąsiedztwie mieszkańców budynku, realizacja w otoczeniu inwestycji parku, ogrodu, placu zabaw oraz dróg dojazdowych.

Okręgowa Izba Radców Prawnych poprzez utworzone Centrum Mediacji deklaruje:

  • przeprowadzenie dla pracowników Urzędu Miasta Krakowa bezpłatnych szkoleń z zakresu mediacji administracyjnej,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu mediacji, negocjacji oraz z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, gospodarczego, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych,
  • zorganizowanie dyżurów mediatorów w Urzędzie Miasta Krakowa, co pozwoli na organizowanie spotkań informacyjnych w sprawach toczących się przed organami administracji publicznej,
  • organizowanie cyklicznych spotkań z mieszkańcami, w trakcie których omawiane będą zagadnienia związane z mediacją administracyjną.

Okręgowa Izba Radców Prawnych poprzez utworzone Centrum Mediacji deklaruje również wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie mediacji i poradnictwa obywatelskiego.

Mediacja jest procesem, w którym dwie lub więcej stron w obecności bezstronnej osoby starają się rozwiązać konflikt, który legł u podstawy danego postępowania. Należy podkreślić, że mediacja ma służyć rozwiązaniu konfliktu, a nie rozstrzygnięciu sprawy (tak jak ma to miejsce w sądzie). Oznacza to, że mediacja daje szanse nie tylko na osiągnięcie porozumienia w danej sprawie, ale także i we wszystkich innych, w które zaangażowane są strony postępowania. Ponadto mediacja nie zaostrza sporu - co ma często miejsce w sądzie. Dlatego należy pamiętać, że wystąpienie na drogę sądową to ostateczność.

 

OTO FOTOKRONIKA MIASTA KRAKOWA

 

podpisanie listu intencyjnego - mediacje

 

 

bs_krpl_20180925_img_3172.jpg
Mediatorzy pomogą w rozstrzyganiu sporów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_krpl_20180925_img_3175.jpg
Mediatorzy pomogą w rozstrzyganiu sporów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_krpl_20180925_img_3178.jpg
Mediatorzy pomogą w rozstrzyganiu sporów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_krpl_20180925_img_3182.jpg
Mediatorzy pomogą w rozstrzyganiu sporów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_krpl_20180925_img_3185.jpg
Mediatorzy pomogą w rozstrzyganiu sporów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_krpl_20180925_img_3192.jpg
Mediatorzy pomogą w rozstrzyganiu sporów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_krpl_20180925_img_3197.jpg
Mediatorzy pomogą w rozstrzyganiu sporów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_krpl_20180925_img_3202.jpg
Mediatorzy pomogą w rozstrzyganiu sporów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_krpl_20180925_img_3205.jpg
Mediatorzy pomogą w rozstrzyganiu sporów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_krpl_20180925_img_3172.jpg
bs_krpl_20180925_img_3175.jpg
bs_krpl_20180925_img_3178.jpg
bs_krpl_20180925_img_3182.jpg
bs_krpl_20180925_img_3185.jpg
bs_krpl_20180925_img_3192.jpg
bs_krpl_20180925_img_3197.jpg
bs_krpl_20180925_img_3202.jpg
bs_krpl_20180925_img_3205.jpg
pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2018-09-25
Data aktualizacji: 2018-09-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź