Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Dzielnica Wesoła będzie zielona

13 września odbyły się konsultacje dotyczące wstępnej koncepcji projektu planu miejscowego „Wesoła – rejon ul. Kopernika”. Główne założenia koncepcyjne zakładają m.in. realizację zielonego klina, będącego przedłużeniem ogrodu botanicznego, powstanie miejskiego placu, służącego mieszkańcom dzielnicy czy ochronę zabytkowej zabudowy wzdłuż ul. Kopernika, szczególnie ważną po przeniesieniu obecnie funkcjonującego na tym terenie Szpitala Uniwersyteckiego do Prokocimia. Tworzony plan miejscowy ma zachować dotychczasowy charakter dzielnicy, uzupełniając go o część usługową i tereny zielone.

Fot. Anna Duda / krakow.pl
Anna Duda / krakow.pl

Na obszarze objętym koncepcją projektu planu miejscowego, wzdłuż ulic Lubicz i Grzegórzeckiej mogłaby powstać zabudowa usługowa, która osłoniłaby teren znajdujący się wewnątrz dzielnicy od hałasu i spalin. Wewnątrz – w otoczeniu planowanego klina zieleni – mogłyby powstać budynki usługowe o podobnym charakterze, tak, by nie zaburzały w znaczący sposób otaczającej ich przestrzeni.

Już teraz wiadomo, że nie powstanie tam nowa zabudowa mieszkaniowa, która utrudniłaby funkcjonowanie tej części miasta. W ostatnich tygodniach dokonano inwentaryzacji drzew na obszarze przygotowywanego planu, która wykazała, że w tym rejonie miasta znajduje się 3 tys. drzew i krzewów (głównie liściastych), sporządzono również wytyczne konserwatorskie – aż 30 proc. budynków na terenie objętym koncepcją projektu planu stanowi zabudowa chroniona.

 

Sporządzany plan ma zapewnić pełną ochronę, szczególnie ważną po przeniesieniu obecnie funkcjonującego na tym terenie Szpitala Uniwersyteckiego. W związku z tym, że Studium Miasta Krakowa dla tego fragmentu obszaru Wesoła ustala kierunek zagospodarowania pod tereny usług bez możliwości powstania nowej zabudowy mieszkaniowej, taki zapis dokumentu polityki planistycznej stanowi gwarant, że również w tym trybie na nieruchomościach Szpitala Uniwersyteckiego nie powstanie nowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Celem planu jest zachowanie wyjątkowych wartości tego terenu, realizacja zasady zintegrowanej ochrony środowiska kulturowego oraz krajobrazowego (krajobrazu miejskiego), w tym ochrona przestrzeni strefy buforowej UNESCO, ochrona osi widokowej w stronę historycznego centrum miasta, a także stworzenie dogodnych warunków dla zrównoważonego rozwoju obszaru, szczególnie w zakresie kreowania atrakcyjnej przestrzeni publicznej, uzupełnienia układu urbanistycznego oraz zwiększenia różnorodności i jakości programu usługowego.

Plan miejscowy „Wesoła – rejon ul. Kopernika” jest dokumentem o charakterze ochronnym i porządkującym, mającym istotne znaczenie dla ładu przestrzennego miasta i jego atrakcyjności. Obejmuje on tereny o wysokich wartościach historycznych, kulturowych, urbanistycznych i kompozycyjnych. Obszar planu znajduje się w okolicy terenu wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO, stanowi również część obszaru uznanego za pomnik historii „Kraków – historyczny zespół miasta”.

W czwartek, w czasie spotkania z mieszkańcami, przedstawiono wstępną koncepcję planu miejscowego na tym obszarze.

W ciągu najbliższych dwóch tygodni można przysyłać swoje uwagi i spostrzeżenia na adres:

Biuro Planowania Przestrzennego UMK

ul. Sarego 4, 31-047 Kraków

e-mail: bp.umk@um.krakow.pl

Następnie projekt zostanie wyłożony do publicznego wglądu i odbędzie się kolejne spotkanie w ramach konsultacji społecznych.

pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat