Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Rusza pilotażowy program termomodernizacji

W tym roku uruchomiono pilotażowy program termomodernizacji budynków jednorodzinnych. W jego ramach przewidziano udzielenie dotacji dla gospodarstw domowych. Na zadanie przeznaczono 1 mln zł. Co ważne, na wykonanie termomodernizacji mieszkańcy mają czas do 10 listopada br.

Fot. tomek l. / freeimages.com

Dotacja do termomodernizacji budynków jednorodzinnych obejmuje przypadki gospodarstw:

 • posiadających ogrzewanie proekologiczne, a zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne nastąpiła po 13 września 2011 roku,
 • posiadających ogrzewanie na paliwo stałe, dla których wnioskodawca uzyskał dotację w ramach PONE lub złożył kompletny wniosek na zmianę systemu ogrzewania.

Zakłada docieplenie ścian zewnętrznych (maksymalnie 150 zł/m2), docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją (maksymalnie 150 zł/m2), docieplenie stropów nad nieogrzewaną piwnicą lub podłóg na gruncie (maksymalnie 150 zł/m2), wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (maksymalnie 400 zł/m2 powierzchni stolarki). Termomodernizacja budynku będzie musiała zostać wykonana na podstawie zaleceń zawartych w audycie energetycznym lub ocenie energetycznej. Maksymalna łączna kwota dotacji nie może przekroczyć 100 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 50 000 zł.

Program został skierowany do osób fizycznych, których dochód gospodarstwa domowego nie przekracza 250 proc. kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. l pkt 1 i 3 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.:

 • do 1285 zł netto na miesiąc w gospodarstwie wieloosobowym, od 1 października - do 1320 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym,
 • do 1585 zł netto na miesiąc w gospodarstwie jednoosobowym, od 1 października - do 1752,50 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym.

Wzory wniosku, wraz z wykazem załączników, można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa, a także w Wydziale ds. Jakości Powietrza UMK: al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28a.

Wymagane dokumenty

 • potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością: w przypadku współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli budynku jednorodzinnego; w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem, wymagana jest zgoda właściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku na wykonanie zadania; w przypadku budynków z dwoma wydzielonymi lokalami wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli/współwłaścicieli obu lokali,
 • dokumenty uprawniające do występowania w imieniu wnioskodawcy: pełnomocnictwo szczególne i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
 • ocena energetyczna lub audyt energetyczny,
 • oświadczenie beneficjenta programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla miasta Krakowa dotyczące: nieprowadzenia w budynku działalności gospodarczej, wykonania całości prac termomodernizacyjnych, wykonania inwestycji z uwzględnieniem ochrony siedlisk ptaków i nietoperzy oraz potrzeby uzyskania wymaganych dokumentów/pozwoleń do realizacji zadania,
 • harmonogram rzeczowo-finansowy,
 • pisemna informacja wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie z potwierdzeniem nieprzekraczania 250% kryterium dochodowego,
 • inne, niezbędne do właściwego rozpatrzenia wniosku.

Szzegółowe informacje:

 • infolinia Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK: 12 616 88 48,
 • Punkty Informacyjno-Doradcze UMK:
  - al. Powstania Warszawskiego 10, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-18.00,
  - os. Zgody 2, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-15.30,
  - ul. Wielicka 28a, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-15.30.

Termomodernizację należy zrealizować i rozliczyć do 10 listopada 2018 r.

pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2018-10-28
Data aktualizacji: 2018-10-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź