Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

„Plan adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Plan adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”, które przeprowadzane będą od 11 września do 2 października.

Fot. materiały prasowe

Miejski plan adaptacji opracowywany jest w ramach projektu Ministerstwa Środowiska pod nazwą „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Miasto Kraków przystąpiło do projektu na mocy porozumienia zawartego 1 lipca 2015 r.

„Plan adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030” jest dokumentem sporządzonym w odpowiedzi na zmiany klimatu i potrzebę adaptacji do skutków tych zmian. Plan składa się z części diagnostycznej i programowej. Pierwsza część obejmuje m.in. analizę danych historycznych oraz scenariuszy klimatycznych, prowadzącą do oceny podatności miasta na zmiany klimatu. W części programowej zawarto cel nadrzędny, cele szczegółowe oraz działania adaptacyjne, których realizacja przyczyni się do zwiększenia odporności miasta na skutki zjawisk meteorologicznych i ich pochodnych.

Dokument poddawany konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym dostępny jest:

  • na stronach internetowych Miejskiego Centrum Dialogu
  • na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej
  • w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK, os. Zgody 2, pokój 222 oraz 409 w godzinach 8.00-15.00
  • w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, w godzinach 8.00-18.00.

Uwagi do projektu dokumentu można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października:

  • na adres poczty elektronicznej: dialoguj@um.krakow.pl
  • osobiście na adres: Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10
  • osobiście na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2.

Więcej informacji na temat konsultacji znajduje się na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu.

pokaż metkę
Autor: GRAŻYNA ROKITA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2018-09-26
Data aktualizacji: 2018-09-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź