Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Święto rodzin zastępczych w Krakowie

W poniedziałek, 11 czerwca w magistracie odbyło się spotkanie z okazji Święta Rodzin Zastępczych. To święto wszystkich dzieci, które znalazły opiekę i miłość u rodziców zastępczych. To również święto tych, którzy stali się rodziną dla dziecka, które przyjęli do swojego życia i domu. W Krakowie w rodzinnej pieczy zastępczej i w placówkach rodzinnych wychowywanych jest ponad 500 dzieci. Podczas uroczystości rodziny zastępcze otrzymały odznaki Honoris Gratia i listy gratulacyjne. W uroczystości wzięły udział rodziny zastępcze, prezydent Krakowa, dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

– Podjęliście się Państwo trudnej misji opieki nad dziećmi, które dzięki Wam mają dom, prawdziwą, kochającą rodzinę i wracają do społeczeństwa. Dziękuję Państwu za pracę i służbę. Wszystkim wspaniałym rodzicom, którzy sprawują pieczę zastępczą nad dziećmi, życzę jak najwięcej szczęśliwych dni, zdrowia i spełnienia w życiu osobistym i w tej niezwykłej pracy – powiedział podczas spotkania w magistracie prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.


W Krakowie aktualnie funkcjonuje:

  • 39 zawodowych rodzin zastępczych, w tym: 29 pogotowi rodzinnych, 10 zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych oraz 2 rodzinne domy dziecka. Zapewniają one 71 miejsc, a aktualnie przebywa w nich 61 dzieci,
  • 101 niezawodowych rodzin zastępczych, w których przebywa 125 dzieci,
  • 285 spokrewnionych rodzin zastępczych, w których przebywa 349 dzieci.

OTO FOTOKRONIKA MIASTA KRAKOWA

Święto rodzin zastępczych

 

W Krakowie brakuje miejsc w zawodowych rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka dla dzieci nieco starszych, tj. w wieku powyżej 8 lat, a przede wszystkim dla rodzeństw. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza do kontaktu zarówno osoby, które nie chcąc rezygnować z własnej pracy zawodowej są gotowe wychowywać dziecko jako rodzina niezawodowa, a także jako pogotowie rodzinne, rodzina zastępcza specjalistyczna czy do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Celem tych działań jest dalsze zmniejszanie liczby miejsc w systemie instytucjonalnym na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej, czyli zwiększanie liczby zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych. W ostatnich latach średniorocznie zawierano trzy umowy na prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych, powstaje kilkanaście rodzin niezawodowych.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zawodowym rodzinom zastępczym przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia ustala w przypadku Krakowa Rada Miasta. W Gminie Miejskiej Kraków wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych utrzymują się na poziomie od 2800 zł do 4600 zł, w zależności od typu rodziny oraz liczby umieszczonych w niej dzieci. Aktualnie przez Radę Miasta Krakowa procedowana jest uchwała, która przewiduje kolejny wzrost wynagrodzeń dla krakowskich rodzin zastępczych.

Rodziną zastępczą w Krakowie może zostać osoba, która: daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, jest zdrowa, ma odpowiednią motywację i predyspozycje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, posiada odpowiednie warunki bytowe i materialne umożliwiające zaspokojenie potrzeb dziecka, nie była i nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie była jej ograniczona ani zawieszona, wypełnia obowiązek alimentacyjny, nie jest ograniczona w czynnościach prawnych, nie była karana, mieszka w Krakowie, ukończyła szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych prowadzone przez MOPS w Krakowie.

Więcej informacji na www.mops.krakow.pl.

bs_krpl_20180611_img_9447.jpg
Święto Rodzin Zastępczych Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_krpl_20180611_img_9475.jpg
Święto Rodzin Zastępczych Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_krpl_20180611_img_9489.jpg
Święto Rodzin Zastępczych Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_krpl_20180611_img_9454.jpg
Święto Rodzin Zastępczych Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_krpl_20180611_img_9465.jpg
Święto Rodzin Zastępczych Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_krpl_20180611_img_9451.jpg
Święto Rodzin Zastępczych Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_krpl_20180611_img_9444.jpg
Święto Rodzin Zastępczych Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_krpl_20180611_img_9468.jpg
Święto Rodzin Zastępczych Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_krpl_20180611_img_9472.jpg
Święto Rodzin Zastępczych Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_krpl_20180611_img_9479.jpg
Święto Rodzin Zastępczych Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_krpl_20180611_img_9482.jpg
Święto Rodzin Zastępczych Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_krpl_20180611_img_9447.jpg
bs_krpl_20180611_img_9475.jpg
bs_krpl_20180611_img_9489.jpg
bs_krpl_20180611_img_9454.jpg
bs_krpl_20180611_img_9465.jpg
bs_krpl_20180611_img_9451.jpg
bs_krpl_20180611_img_9444.jpg
bs_krpl_20180611_img_9468.jpg
bs_krpl_20180611_img_9472.jpg
bs_krpl_20180611_img_9479.jpg
bs_krpl_20180611_img_9482.jpg
pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2018-06-11
Data aktualizacji: 2018-06-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź