Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Miejskie działki przy Zakrzówku pozostaną zielone

Przyszłość miejskich działek w rejonie ul. św. Jacka jest znana. Tereny te pozostaną zielone i dostępne dla mieszkańców, a w przyszłości będą włączone do parku na Zakrzówku.

Fot. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Elżbieta Koterba, zastępca prezydenta ds. rozwoju miasta zapowiadała to podczas spotkań konsultacyjnych w Miejskim Centrum Dialogu. - Dwie działki należące do miasta pozostaną terenem niezabudowanym niezależnie od tego, że obecnie na jednej z nich w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego została dopuszczona zabudowa. Jako tereny zieleni ogólnodostępnej będą one utrzymywane przez Zarząd Zieleni Miejskiej – zaznacza Elżbieta Koterba.

Po uchwaleniu nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nastąpi także zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego, by miejska działka, która jest obecnie budowlana została przekwalifikowana na teren zielony. – Wtedy obie działki zostaną przekazane Zarządowi Zieleni Miejskiej w stały zarząd i włączone do parku na Zakrzówku – dodaje Elżbieta Koterba.

Przypomnijmy, w 2016 r. Gmina Miejska Kraków wykupiła większą część terenu Zakrzówka, by ochronić to ważne przyrodniczo dla miasta miejsce. W 2019 r. w okolicy akwenu powstanie ogólnodostępny dla krakowian park miejski, a także kąpieliska, przestrzenie wspinaczkowe, trasy rowerowe, ścieżka zdrowia, miejsca piknikowe oraz wybieg dla psów.

W ostatnich dniach mieszkańców zaniepokoiła wycinka drzew w okolicy ul. św. Jacka. Jest ona w pewnej mierze konsekwencją opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, który stwierdził, że usunięcie części drzew, krzewów i roślinności zielnej jest wskazane ze względu na poprawę warunków bytowania gniewosza plamistego. Trzeba pamiętać, że na prace porządkowe nie jest potrzebna zgoda UMK.

Jednocześnie w lutym tego roku Urząd Miasta Krakowa zawiadomił inwestora, ze nie zgodzi się na wycinkę drzew kolidujących z przyszłą inwestycją, zastrzegając, że ewentualna inwestycja powinna zostać tak zaprojektowana, by jak najmniej ingerowała w teren. Ponieważ inwestor nie zmienił swoich planów, tylko złożył wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją, Zespół Zadaniowy ds. Zieleni negatywnie zaopiniował możliwość takiej wycinki, powołując się na wysokie walory przyrodnicze terenu oraz możliwość występowania gatunków objętych ochroną.

Wydział Kształtowania Środowiska UMK zwrócił się jednocześnie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o zajęcie stanowiska w sprawie ochrony siedlisk gniewosza plamistego i informację, czy w sytuacji konieczności ochrony tego gatunku jest możliwa realizacja inwestycji przez właściciela działki. Ostateczna decyzja co do wydania pozwoleń na wycinkę, zostanie podjęta dopiero po uzyskaniu opinii RDOŚ.

Warto też wiedzieć, że obecnie w urzędzie miasta nie toczy się żadne postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę w rejonie ulic św. Jacka i Wyłom, a miasto nadal prowadzi negocjacje w sprawie wykupu kolejnych działek w tamtym rejonie, przeznaczonych w planie zagospodarowania pod zieleń.

 

pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat