Sport i Zdrowie rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Powstaje Miejski Ośrodek Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych

W ramach reorganizacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 powstaje Centrum Opieki Zdrowotnej w ramach Miejskiego Ośrodka Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych. W poniedziałek, 9 kwietnia, uroczyście wmurowano kamień węgielny. Powstający obiekt będzie największym w Polsce budynkiem energooszczędnym budowanym w technice pasywnej. Centrum Opieki Zdrowotnej w nowo budowanym obiekcie będzie udzielało świadczeń niestacjonarnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, poradnictwa medycznego i socjalnego oraz długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną.

Fot. zol.krakow.pl

- Nowa inwestycja jest przykładem dążenia do poprawy kompleksowej opieki nad osobą niesamodzielną i niepełnosprawną w Krakowie oraz zapewnienia profesjonalnych usług w tym zakresie - powiedział prezydent Jacek Majchrowski. Prezydent podkreślił, że Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zawsze można było uznać za wzorcowy oraz dodał, że niedługo 65-70 tys. mieszkańców będzie w wieku powyżej 80. roku życia i że nowo powstała inwestycja częściowo zapewni godziwe warunki pobytu takim osobom.

Celem uruchomienia Miejskiego Ośrodka Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych jest rozwój medycznej opieki stacjonarnej i niestacjonarnej (dziennej) połączonej z kompleksową rehabilitacją pacjentów w podeszłym wieku na terenie Krakowa. Pacjentami ośrodka będą osoby wymagające całodobowego leczenia, opieki, a także korzystające ze świadczeń ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych.

Ośrodek będzie udzielał świadczeń zdrowotnych w formach: stacjonarnych (oddział ogólny, oddział psychiatryczny, oddział medycyny paliatywnej), ambulatoryjnych (poradnia medycyny paliatywnej i poradnia żywieniowa), dziennych w zakładach leczniczych ośrodka (Dzienny Dom Opieki Medycznej, Dzienny Oddział Rehabilitacji, Centrum Opieki Zdrowotnej), środowiskowych – w domu pacjenta. Prowadzone będzie także poradnictwo, szkolenia i doradztwo w Centrum Opieki Zdrowotnej Ośrodka.

Struktura organizacyjna Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie zostanie przekształcona w Miejski Ośrodek Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych. Przewiduje się, że z opieki ośrodka korzystać będzie docelowo ok. 1000 osób rocznie.

W jego skład będą wchodzić: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (pawilony 1, 2, 3, 4 i 5), które będą udzielały świadczeń zdrowotnych w oddziale ogólnym, oddziale psychiatrycznym, oddziale stacjonarnym medycyny paliatywnej (633 łóżka) oraz w hospicjum domowym, Dzienny Dom Opieki Medycznej, zespół poradni oraz Centrum Opieki Zdrowotnej.

 

Pacjenci Dziennego Domu Opieki Medycznej mają dostęp do: opieki pielęgniarskiej, doradztwa w wyborze wyrobów medycznych, usprawniania ruchowego, a także przygotowania rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki. Jednorazowo w Dziennym Domu Opieki Medycznej przebywa do 12 osób. Od 1 czerwca działalność placówki będzie prowadzona w trybie programu polityki zdrowotnej i finansowana z budżetu Miasta Krakowa. Pacjentom są zapewnione świadczenia zdrowotne przez wyspecjalizowany personel medyczny, mają także wyżywienie oraz zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej.

Zespół poradni, w tym: poradnia medycyny paliatywnej, poradnia żywieniowa, dzienny oddział rehabilitacji będą udzielały świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych. Dzienny Oddział Rehabilitacji jako komórka organizacyjna ośrodka będzie udzielał świadczeń na podstawie umowy zawartej z NFZ, Gminą Miejską Kraków. Oddział dysponuje 20 miejscami. Pacjenci będą mieli zapewnione udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wyspecjalizowany personel medyczny.

Centrum Opieki Zdrowotnej (w wyodrębnionej części pawilonu 5) będzie udzielało świadczeń niestacjonarnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, poradnictwa medycznego i socjalnego oraz długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną. Wsparcie poprzez asystenta będą zapewniali przeszkoleni pracownicy socjalni. Głównymi zadaniami centrum będą usługi aktywizująco-usprawniające, m.in.: usługi wspomagające, zajęcia terapeutyczne, usprawnianie ruchowe oraz stymulacja procesów poznawczych, terapia indywidualna i grupowa. Do dyspozycji pacjentów będą: arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, choreoterapia, terapie: kulinarna, reminiscencyjna, informatyczna, rozrywkowa, ergoterapia i terapia ruchowa, hortiterapia oraz aktywizacja poznawcza lub relaksacja w sali doświadczania świata, a także Cyber Oko, służące stymulacji procesów poznawczych, wzmacniania pamięci. Pacjenci ośrodka będą mieli zapewniony udział w imprezach integracyjnych i rekreacyjno-urystycznych. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących i niewidomych przygotowano tzw. poligon.

OTO FOTOGALERIA MIASTA KRAKOWA

Centrum Opieki Zdrowotnej

Koszt inwestycji (nowy budynek będzie liczył 120 łóżek wraz z dziennym Centrum Opieki Zdrowotnej z infrastrukturą i układem dróg wewnętrznych) wyniesie 27 062 710 zł. W latach 2000-2017: na modernizację Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, na bazie którego uruchamiany jest Miejski Ośrodek Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych przeznaczono środki w wysokości 19 701 236 zł (w tym środki w ramach funduszy norweskich i Gminy Miejskiej Kraków). Nowy budynek jest budowany w technologii pasywnej. Charakteryzował się będzie ponadstandardowymi rozwiązaniami energooszczędnymi. Budynek zostanie wyposażony w system monitorujący działanie systemów grzewczych oraz wentylacyjnych celem optymalizacji jego eksploatacji i całościowej kontroli kosztów zużycia mediów. W zakresie uzyskania efektu ekonomicznego koszty eksploatacji nowego budynku pasywnego o powierzchni 5 800 m² w porównaniu do budynku standardowego będą niższe o ponad 270 000 zł rocznie. Zakończenie prac jest planowane w 2020 r.  

W 2017 r. zakład zapewniał pacjentom ciągły dostęp do świadczeń zdrowotnych. Świadczeniami opiekuńczo-leczniczymi objętych zostało 1 059 pacjentów przez 183 985 osobodni. W hospicjum domowym leczono 158 pacjentów przez 4 855 osobodni (zrealizowano 461 wizyt lekarskich i 1 668 wizyt pielęgniarskich). Do Poradni Medycyny Paliatywnej przyjętych zostało 745 osób, z poradni żywieniowej skorzystało 517 osób, a z Dziennego Domu Opieki Medycznej 50 osób.

zdjęcie 09.04.2018, 12 01 55.jpg
Miejski Ośrodek Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 09.04.2018, 12 06 43.jpg
Miejski Ośrodek Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 09.04.2018, 12 03 50.jpg
Miejski Ośrodek Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 09.04.2018, 12 28 47.jpg
Miejski Ośrodek Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 09.04.2018, 12 28 30.jpg
Miejski Ośrodek Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 09.04.2018, 12 33 03.jpg
Miejski Ośrodek Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 09.04.2018, 12 34 10.jpg
Miejski Ośrodek Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 09.04.2018, 12 35 00.jpg
Miejski Ośrodek Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 09.04.2018, 12 35 29.jpg
Miejski Ośrodek Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 09.04.2018, 12 35 34.jpg
Miejski Ośrodek Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 09.04.2018, 12 36 09.jpg
Miejski Ośrodek Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 09.04.2018, 12 38 23.jpg
Miejski Ośrodek Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 09.04.2018, 12 42 59.jpg
Miejski Ośrodek Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 09.04.2018, 12 38 50.jpg
Miejski Ośrodek Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 09.04.2018, 12 01 55.jpg
zdjęcie 09.04.2018, 12 06 43.jpg
zdjęcie 09.04.2018, 12 03 50.jpg
zdjęcie 09.04.2018, 12 28 47.jpg
zdjęcie 09.04.2018, 12 28 30.jpg
zdjęcie 09.04.2018, 12 33 03.jpg
zdjęcie 09.04.2018, 12 34 10.jpg
zdjęcie 09.04.2018, 12 35 00.jpg
zdjęcie 09.04.2018, 12 35 29.jpg
zdjęcie 09.04.2018, 12 35 34.jpg
zdjęcie 09.04.2018, 12 36 09.jpg
zdjęcie 09.04.2018, 12 38 23.jpg
zdjęcie 09.04.2018, 12 42 59.jpg
zdjęcie 09.04.2018, 12 38 50.jpg
pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2018-04-09
Data aktualizacji: 2018-04-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź