Sport i Zdrowie rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Są środki na termomodernizację i przebudowę ZOL

W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie ruszą wkrótce prace termomodernizacyjne oraz kompleksowa przebudowa pawilonu nr 3. Umożliwia to umowa, którą krakowski ZOL zawarł 5 lutego z Zarządem Województwa Małopolskiego.

Fot. zol.krakow.pl

Przedmiotem umowy jest realizacja projektu pn. „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Pawilonu Nr 3 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie”.

Przewidziana jest rozbudowa o dwa szyby windowe, dwie klatki schodowe, a także zabudowa balkonów, budowa drogi wewnętrznej, ciągu pieszo-jezdnego oraz przebudowa infrastruktury technicznej. Zakupione zostanie pierwsze wyposażenie dla potrzeb pawilonu nr 3. Z kolei termomodernizacja budynku obejmie m.in.: wymianę istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej oraz c.o. Pojawi się też nowoczesne oświetlenie typu LED. Ponadto planowane jest m.in. docieplenie ścian zewnętrznych do stropu nad parterem oraz stropodachu, montaż energooszczędnej stolarki okiennej i podwieszanych sufitów, a także wymiana stolarki drzwiowej. Dzięki realizacji projektu efektywność energetyczna zostanie zwiększona o 63,6 proc.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, Osi priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT.

Całkowita wartość projektu wynosi 19 625 492,34 zł, w tym dofinansowanie: 3 167 841,07 zł, wkład własny Gminy Miejskiej Kraków: 16 457 651,27 zł. Termin realizacji projektu to 31 grudnia 2020 roku.

Według stanu na 31 grudnia 2017 r. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dysponował 512 łóżkami, w tym 87 w Pawilonie Nr 3. Liczba osób leczonych w zakładzie w 2017 r. wyniosła 1059, w tym 105 na oddziale w pawilonie 3.

pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2018-02-08
Data aktualizacji: 2018-02-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź