Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Modernizacja systemu miejskiej gospodarki wodno-ściekowej

Trwają prace związane z realizacją piątego etapu programu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie”. Wodociągi Miasta Krakowa kompleksową modernizację systemu miejskiej gospodarki wodno-ściekowej prowadzą od 2005 roku. Etap V obejmuje 27 kontraktów, a jego planowany całkowity koszt wynosi ponad 170 mln zł brutto, z czego ok. 84,5 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Pozostałe 85,6 mln zł to wkład własny spółki.

Fot. wodociagi.krakow.pl

Od ponad dekady Wodociągi Miasta Krakowa podejmują i skutecznie realizują programy inwestycyjne o bezprecedensowej skali. Prowadzona systematycznie modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjnej w istotny sposób przyczynia się do rozwoju miasta, podnosząc tym samym komfort życia mieszkańców. Od 2000 roku na ten cel wydano łącznie ponad 3 miliardy złotych. W efekcie podjętych działań, krakowskie przedsiębiorstwo stało się nie tylko wiodącą w Europie nowoczesną firmą wodociągową, ale co równie ważne, podmiotem przyjaznym dla mieszkańców oraz jakości otaczającego środowiska.

Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V” stanowi logiczną i konsekwentną kontynuację dotychczasowych działań Wodociągów Miasta Krakowa. Jednym z najistotniejszych zadań z zakresu tego projektu będzie remont trzech nitek syfonu pod Wisłą, każda o długości ok. 277 m. Syfon znajduje się pod korytem rzeki na wysokości stopnia wodnego Dąbie i łączy lewobrzeżną część zlewni kanalizacyjnej Krakowa z oczyszczalnią ścieków Płaszów. Jego modernizacja stała się możliwa dzięki wybudowaniu w ramach projektu pn. „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie” kolektora Dolnej Terasy Wisły, który umożliwia przerzut ścieków ze zlewni krakowskiej do oczyszczalni ścieków Kujawy. Syfon pod Wisłą wraz z kolektorem lewobrzeżnym Wisły należą do kluczowych elementów systemu kanalizacyjnego Krakowa. Oba fragmenty sieci będą remontowane metodami bezwykopowymi.

W ramach projektu zaplanowano również dalszą modernizację oczyszczalni ścieków Płaszów - największej oczyszczalni ścieków w południowej Polsce. Rozpoczynająca się wkrótce rozbudowa, zakłada powstanie nowego piaskownika oraz węzła przeróbki osadów. Inwestycja ta zaowocuje maksymalizacją produkcji biogazu i optymalizacją procesu oczyszczania ścieków.

Remonty sieci dotyczą ponad 23 km kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej – prace w części zaplanowanych odcinków zostały już wykonane, np. renowacja kolektorów w Podgórzu czy remont kolektora w ciągu ul. Starowiślnej.

Na projekt składają się także zadania obejmujące nowe odcinki sieci kanalizacyjnej o łącznej długości ponad 6 kilometrów, m.in. na osiedlu Piaski Wielkie czy wykonane już odcinki w Swoszowicach, Łagiewnikach i w Czyżynach.

Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V” zakłada także przebudowę i modernizację sieci wodociągowej. Prace obejmują remont ponad 5 kilometrów przewodów, przebudowę prawie 2 kilometrów i budowę ponad 3,5 kilometra nowego rurociągu. Najważniejsze inwestycje wodociągowe na terenie Prądnika Czerwonego, Nowej Huty, Swoszowic i Bronowic zostały już ukończone. Do wykonania pozostały jeszcze remonty rurociągów magistralnych na Prądniku Białym, Grzegórzkach i w Bieńczycach.

Istotnym elementem projektu jest rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli hydraulicznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z ich integracją z systemami GIS, SCADa, Billing oraz wdrożenie systemu do modelowania w trybie rzeczywistym, predykcyjnym dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W tym celu, w ramach V etapu rozbudowywany jest inteligentny system zarządzania sieciami.

Łączna wartość kontraktów realizowanych w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V” wynosi ponad 170 mln zł, z czego 84,5 mln zł stanowią środki pozyskane ze środków Unii Europejskiej, a pozostała kwota w wysokości 85,6 mln zł to wkład własny Wodociągów Miasta Krakowa.

Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie-Etap V jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Dodatkowe informacje na www.mapadotacji.gov.pl.

Wodociągi Krakowskie

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2018-01-15
Data aktualizacji: 2018-01-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź