Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Ruszył nabór wniosków o Stypendia Twórcze Miasta Krakowa

6 grudnia weszła w życie nowa uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa. Uchwała wprowadza zmiany w dotychczasowych zasadach przyznawania stypendiów. Wysokość jednorazowego stypendium to aż 10 000 zł. Nabór wniosków potrwa do 31 stycznia.

Fot. Wiesław Majka / krakow.pl

Wnioski o przyznanie stypendium można składać w szesnastu dziedzinach: literatura, sztuki wizualne, w tym projektowanie przemysłowe oraz moda, architektura, muzyka poważna, muzyka popularna, taniec, teatr, film, niematerialne dziedzictwo Krakowa: folklor i tradycja, kultura ludowa, opieka nad zabytkami, kultura cyfrowa, intermedia: projekty interdyscyplinarne i z wykorzystaniem nowych technologii, animacja i edukacja kulturalna, zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury „street art” – sztuka uliczna.

Stypendium będzie można przeznaczyć na realizację projektu artystycznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

W tym roku nowością jest rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do otrzymania Stypendium Twórczego Miasta Krakowa na wszystkie „osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami”, m.in. poprzez likwidację limitu wieku dla wnioskodawców - dotychczas do 35 lat w dziedzinach architektura i film oraz do 30 lat w pozostałych dziedzinach.

Wzrosła także wysokość stypendium z 8 000 zł na 10 000 zł. Doprecyzowany został tryb przyznawania stypendiów - konkurs ogłaszany przez Prezydenta Miasta Krakowa. Poprzednio nabór wniosków ogłaszany był przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a sposób wyboru stypendystów nie był w uchwale doprecyzowany.

Wprowadzono kryterium oceny merytorycznej przedsięwzięcia opisanego we wniosku (znaczenie przedsięwzięcia dla wspierania rozwoju umiejętności artystycznych oraz upowszechnianie kultury i opieki nad zabytkami na terenie Gminy Miejskiej Kraków).

Precyzyjnie określono skład komisji powoływanej do opiniowania wniosków oraz trybu powołania jej członków.

Stypendia Twórcze Miasta Krakowa są przyznawane od 1994 roku. Laureatami Stypendiów są znani i lubiani artyści, uznani nie tylko w Polsce, ale także za granicą. To m.in. aktorki: Magdalena Cielecka, Sonia Bohosiewicz, Katarzyna Jamróz, reżyserka Agata Duda-Gracz oraz laureatka wielu festiwalowych nagród Małgorzata Szumowska i wielu, wielu innych.

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Więcej informacji o Stypendium Twórczym Miasta Krakowa można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej, a także pod numerem telefonu 12 616 19 13.

pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2018-01-07
Data aktualizacji: 2018-01-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź