Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Ciepło, tak jak dobro, jest podzielne! Wie o tym Kraków!

Już od 2007 r. Kraków realizuje program społeczny „Podzielmy się ciepłem”, w ramach którego organizacje pozarządowe niosące pomoc najbardziej potrzebującym otrzymują dofinansowanie do rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Fundatorami pomocy są: krakowska elektrociepłownia, MPEC oraz (od 2016 r.) KHK i CEZ Skawina, z którymi miasto zawarło porozumienie o współpracy. W tym roku wsparcie w łącznej wysokości 150 tys. zł otrzymają 52 organizacje pozarządowe. 23 listopada w magistracie odbyła się 11. gala akcji, podczas której wręczono czeki na dofinansowanie.

Fot. Wiesław Majka / krakow.pl

Darowizny wręczyli beneficjentom: prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, dyrektor generalny krakowskiej elektrociepłowni (wcześniej EDF, obecnie PGE) Marcin Ring, prezes MPEC SA Jan Sady, prezes CEZ Skawina S.A. Martin Hančar oraz członek zarządu KHK SA w Krakowie Jakub Bator.

– Ten program prowadzimy już od dziesięciu lat. W tej chwili cztery podmioty są zaangażowane w akcję i to one dają swój produkt, jakim jest ciepło, a także ciepła woda, tym organizacjom charytatywnym, które działają na rzecz najbardziej potrzebujących  mieszkańców. Niezwykle ważne i warte podkreślenia jest podejście prospołeczne organizacji biznesowych, bo stanowi to wzór dla innych przedsiębiorstw. Jak Państwo wiedzą, naszymi działaniami zainspirowaliśmy już Śląsk i wybrzeże – powiedział Jacek Majchrowski.

OTO FOTOKRONIKA URZĘDU MIASTA KRAKOWA

ciepło, pomoc, ngo, program społeczny

Celem programu „Podzielmy się ciepłem” jest wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom potrzebującym, m.in. ubogim, chorym, niepełnosprawnym, seniorom, kombatantom, bezdomnym, osobom wykluczonym czy dzieciom specjalnej troski. Instytucje te otrzymują dopłaty do zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej z sieci ciepłowniczej Elektrociepłowni Kraków. O rozdziale środków i wyborze organizacji decyduje co roku Komitet ds. Pomocy, który przedstawia prezydentowi odpowiednie rekomendacje.

Program powstał w 2007 r., kiedy to zostało zawarte pierwsze Porozumienie o Współpracy między EDF Polska SA (krakowską elektrociepłownią, obecnie PGE) i Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej SA w Krakowie a Gminą Miejską Kraków. W 2016 r. grono darczyńców powiększyło się – do programu przystąpiły Krakowski Holding Komunalny oraz CEZ Skawina SA. Koordynatorem akcji od samego początku jest Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (Biuro MOWIS).

 

Krakowska akcja społeczna „Podzielmy się ciepłem” została w 2015 r. nominowana do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To program unikatowy w skali kraju, świadczący o społecznej wrażliwości, solidarności i odpowiedzialności firm. Wzorem Krakowa podobna współpraca jest realizowana w aglomeracji śląskiej oraz na wybrzeżu.

O darowiznę mogą wnioskować organizacje, które mają status organizacji pozarządowej, zajmują się pomocą osobom potrzebującym w Krakowie, mają dostęp do miejskiej sieci ciepłowniczej, a roczna kwota faktur nie przekracza 50 tys. zł. Warunkiem otrzymania wsparcia jest też niezaleganie z płatnościami za ciepło i ciepłą wodę. Dotąd, tj. w latach 2007–2016, darowizny otrzymało 241 organizacji pozarządowych działających na terenie Krakowa na łączną kwotę 1 mln zł.

Tegoroczni beneficjenci programu „Podzielmy się ciepłem” (2017):

 1. Caritas Archidiecezji Krakowskiej
 2. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”
 3. Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
 4. Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio
 5. Fundacja Praesterno
 6. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Oddział Małopolski 
 7. Fundacja Czas Dzieci
 8. Fundacja dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie „DOM Z MARZEŃ”
 9. Fundacja Hipoterapia – na rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
 10. Fundacja Osób Niepełnosprawnych BARIERA
 11. Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO
 12. Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych – Galeria Stańczyk
 13. Fundacja Ukryte Skrzydła
 14. Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie. Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami”
 15. Niezależny Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
 16. Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „KLIKA”
 17. Korczakowska Republika Dziecięca DYLINIARNIA
 18. Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Oddział w Krakowie
 19. Krakowska Rada Niepełnosprawnych
 20. Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych
 21. Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS
 22. Krakowskie Stowarzyszenie na rzecz Młodzieży – Nowa Droga
 23. Małopolska Fundacja Dom Kombatanta Rzeczpospolitej Polskiej – Muzeum Czynu Zbrojnego 
 24. Małopolska Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera
 25. Placówka wsparcia dziennego Fundacja im. Świętej Scholastyki
 26. Polski Komitet Pomocy Społecznej, Małopolski Zarząd Wojewódzki
 27. Polski Związek Głuchych, Oddział Małopolski
 28. Polski Związek Niewidomych, Okręg Małopolski
 29. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Krakowie
 30. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
 31. Stowarzyszenie Bank Żywności w Krakowie
 32. Stowarzyszenie Filantropów im. Brora Hanssona w Krakowie
 33. Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Emaus”
 34. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego
 35. Stowarzyszenie Lajkonik
 36. Stowarzyszenie Lekarze Nadziei
 37. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci ze Schorzeniami Neurologicznymi „CHMURKA”
 38. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
 39. Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę, Zarząd Wojewódzki
 40. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym Przez Los
 41. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek Betlejem”
 42. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość”
 43. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza”
 44. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Dom Nadziei”
 45. Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej w Krakowie
 46. Stowarzyszenie Siemacha
 47. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
 48. Towarzystwo Przyjaciół Chorych, Hospicjum im. św. Łazarza
 49. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski Krakowski
 50. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
 51. Zgromadzenie SS. św. Michała Archanioła
 52. Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Oddział Krakowski
pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2017-11-23
Data aktualizacji: 2017-11-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź