Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Pomoc uzależnionym

Diagnostyka uzależnień, poradnictwo dotyczące problematyki narkomanii, terapie indywidualne oraz grupowe, a także konsultacje psychiatryczne. To tylko niektóre z aspektów pracy Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia Monar w Krakowie. Z działalnością placówki mieli okazję zapoznać się radni podczas wyjazdowego posiedzenie Komisji Praworządności.

Fot. pixabay.com

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie mieści się przy ul. Św. Katarzyny 3. To tam trafiają osoby, którym udzielana jest kompleksowa profilaktyczno-lecznicza pomoc w zakresie uzależnienia od narkotyków oraz w zakresie rozwiązywania innych problemów związanych z używaniem narkotyków. W poradni pracuje ok. 20 osób wyspecjalizowanych w terapii z osobami uzależnionymi, ponadto są wśród nich także specjaliści psychiatrzy oraz prawnik, gdyż poradnia prowadzi również program wsparcia prawnego, który realizowany jest od 2012 r. Ma on na celu przede wszystkim pomoc osobom uzależnionym, które weszły w konflikt z prawem, lub posiadają niejasną sytuację prawną w zakresie prawa rodzinnego czy spadkowego. Rokrocznie korzysta z niego ok. 120 osób.

Poradnia prowadzi wiele działań nie tylko skierowanych do osób już uzależnionych, ale także do młodzieży, która miała nikłą styczność z narkotykami. Jest to program wczesnej interwencji „FreD goes net”, współfinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Do programu typowane są osoby w wieku ok. 13-15 lat, które miały drobny kontakt ze środkami uzależniającymi, eksperymentowały z narkotykami. Program skupiony jest przede wszystkim na działaniach edukacyjnych i profilaktycznych. Grupy treningowe liczą ok. 6-12 os. i prowadzone są w sposób warsztatowy.

Radni mieli okazje odwiedzić także DROP-IN przy Krakowskiej 19. To miejsce dziennego przebywania, które oferuje szeroki zakres działań socjalnych i edukacyjnych dla osób używających narkotyków w sposób problemowy oraz dla osób uzależnionych od narkotyków. Angielski termin „drop-in” oznacza po prostu – wpadnij. Został przyjęty na całym świecie jako nazwa niskoprogowego serwisu, w którym większość działań dotyczy ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem narkotyków. Jest to swoista świetlica, w której uzależnieni znajdą bezpieczną i przyjazną przestrzeń, gdzie można poczuć się nieco lepiej, odprężyć i odpocząć od zgiełku miasta i codziennej gonitwy. A czasami na odwrót - ucieczkę od samotności. Na miejscu można poczytać książkę, obejrzeć film, posłuchać muzyki, pograć w gry planszowe, spędzić czas ciekawie i twórczo. A przede wszystkim porozmawiać o wszystkim, również czasami zachęcając ich do zmiany stylu życia. - Służymy aktualnymi informacjami i wskazówkami w zakresie korzystania z placówek socjalnych, medycznych i leczenia uzależnień na terenie miasta Krakowa, także dotyczącymi tego jak i gdzie załatwiać sprawy administracyjne. Czasem sama informacja na temat tego, gdzie i jak sprawę załatwić jest niewystarczająca. Dlatego można liczyć na naszą czynną pomoc i wsparcie w załatwianiu spraw administracyjnych, dotyczących zdrowia i innych ważnych kwestii – mówili pracownicy Stowarzyszenia Monar.

Radni pytali o wsparcie finansowe. Z jakich środków są realizowane programy oraz działalność palcówek? Poradnia ma podpisany kontrakt na działalność z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponadto działalność obu miejsc współfinansowana jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Programy zaś współfinansowane są ze wspomnianych już funduszy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. W Budżecie Miasta na 2018 r. jest przewidziany znaczny wzrost środków na granty dla organizacji pozarządowych na działalność profilaktyczną i prozdrowotną.

pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Data publikacji: 2017-11-21
Data aktualizacji: 2017-11-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź