Sport i Zdrowie rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Porozumienie ze szpitalem wojskowym ws. ochrony zdrowia krakowian

Gmina Miejska Kraków i 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie będą współpracować w zakresie realizacji zadań w ochronie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej mieszkańców oraz wsparcia działań modernizacyjnych prowadzonych na terenie szpitala. Porozumienie w tej sprawie podpisali 9 listopada w magistracie Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, płk lek. Artur Rydzyk, komendant szpitala oraz prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

– W ubiegłym roku w szpitalu leczyło się blisko 16 tys. mieszkańców Krakowa. Zależy nam na tym, aby dostęp do leczenia był jak najszerszy i żeby mieszkańcy mieli jak najlepsze warunki – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Prezydent dodał także, że jednym z celów porozumienia jest poprawa stanu technicznego budynków oraz infrastruktury szpitala, który jest zabytkiem Twierdzy Kraków.

– Szpital ma istotne znaczenie wojskowe, ale jest również ważną placówką ochrony zdrowia dla regionu. Zależy nam, aby był nowoczesny i piękny, wpisał w pejzaż miasta – powiedział prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

– Liczę, że podjęcie współpracy w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej będzie miało korzystny wpływ na stan zdrowia mieszkańców, przyczyni się do bardziej kompleksowego zaspokajania ich potrzeb zdrowotnych oraz usprawni organizację opieki medycznej – uważa powiedział płk lek. Artur Rydzyk, komendant szpitala.

W ramach współpracy Gmina Miejska Kraków i 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ planują wspólne działania w zakresie: ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, a w szczególności zwiększenia dostępności do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz wysokospecjalistycznych procedur medycznych, realizacji zadań dotyczących profilaktyki zdrowia, w tym programów profilaktycznych, wzrostu efektywności oraz poziomu wykorzystania zasobów lokalnego systemu ochrony zdrowia, poprawy stanu zdrowia oraz promocji zdrowego stylu życia wśród  mieszkańców.

Gmina Miejska Kraków w tym roku udzieli szpitalowi wsparcia finansowego do wysokości 100 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu motorowego z oprzyrządowaniem chirurgicznym oraz narzędzi do mikrochirurgii i supermikrochirurgii dla potrzeb Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy dostępności specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, a także poprawy jakości świadczonych pacjentom usług.


Za realizację działań ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej i 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie odpowiada płk lek. Artur Rydzyk, komendant szpitala, ze strony Gminy Miejskiej Kraków odpowiada Michał Marszałek, dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK.

Wojskowy Szpital Kliniczny zapewnia szeroki zakres usług medycznych: wysokospecjalistyczną opiekę medyczną w klinikach, oddziałach klinicznych i szpitalnych, badania diagnostyczne w zakładach i pracowniach, opiekę medyczną w specjalistycznych przychodniach, poradniach i gabinetach. Szpital posiada łącznie 419 łóżek. Wśród największych pod tym względem oddziałów wskazać należy Kliniczny Oddział Psychiatryczny, Klinikę Kardiologii, Klinikę Chorób Wewnętrznych oraz Kliniczny Oddział Neurologiczny. 9 listopada została otwarta nowoczesna Poliklinika przy szpitalu.

W ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia szpital świadczy bezpłatnie pełny zakres wysokospecjalistycznych usług w zakresie lecznictwa zamkniętego i otwartego. Zgodnie z danymi statystycznymi szpitala za okres 2015 r. – I półrocze 2017 r. liczba pacjentów leczonych na oddziałach wyniosła 42 234,  w tym 15 523 stanowili mieszkańcy Krakowa (37 proc.), w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej udzielono 469 013 porad z czego 123 787 dla mieszkańców Krakowa (26 proc.), natomiast do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przyjęto 62 856 pacjentów, w tym 25 970 krakowian (41 proc.).

Zobacz także

OTO FOTOKRONIKA MIASTA KRAKOWA

Szpital wojskowy

Rys historyczny

Historia krakowskiego szpitalnictwa wojskowego sięga roku 1846, kiedy to Austriacy zajmując w Krakowie Zamek Królewski na Wawelu, we wschodnim jego skrzydle rozmieścili 15. Garnizonowy Szpital Wojskowy. Tak ulokowany szpital funkcjonował do lipca 1911 roku. W 1905 roku austriackie władze wojskowe, ze składek społeczeństwa krakowskiego przystąpiły do budowy nowego zespołu obiektów szpitala wojskowego na ówczesnych obrzeżach miasta, przy obecnej ulicy Wrocławskiej.

Budynki szpitalne powstały w latach 1907–1911 według projektu austriackiego inżyniera wojskowego Maksymiliana Hoffmana, do dziś tworzą układ wolnostojących budynków w otoczeniu parkowym. W 1911 roku z pomieszczeń wawelskich do nowo wybudowanych obiektów pawilonowych przeniesiono 15. Garnizonowy Szpital Wojskowy.

Praktycznie do końca I wojny światowej jednostka pozostawała w rękach armii austriackiej. Po odzyskaniu w listopadzie 1918 roku przez Polskę niepodległości utworzono pięć Okręgów Generalnych, a wśród nich Okręg Generalny Kraków, którego pierwszy dowódca – generał Emil Gołogórski w listopadzie 1918 roku, wydał rozkaz o utworzeniu na bazie poaustriackiego szpitala garnizonowego Wojskowego Szpitala Okręgowego.

7 września 1939 roku obiekty szpitala przy ul. Wrocławskiej zajęła służba zdrowia niemieckiego Wehrmachtu, organizując tu Wojskowy Szpital Niemiecki, który funkcjonował w takiej formie do czasu opuszczenia przez Niemców Krakowa, to jest do stycznia 1945 roku. Po wyzwoleniu Krakowa, w okresie od stycznia do listopada 1945 r., obiekty szpitala zajęła Armia Czerwona. W listopadzie 1946 roku szpital otrzymał nową nazwę: Szpital Okręgowy z Polikliniką nr 5, którą następnie na początku 1957 roku zmieniono na 5. Wojskowy Szpital Rejonowy.

Rok 1999 był przełomowy w historii krakowskiego szpitala wojskowego. Minister Obrony Narodowej Zarządzeniem Nr 43/MON z 7 października 1998 roku, na bazie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, powołał 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, nadając jednocześnie statut nowo powołanej instytucji. Nadzór merytoryczny nad działalnością szpitala sprawuje Minister Obrony Narodowej.

bs_kr_pl_20171109_img_0910.jpg
Porozumienie ze szpitalem wojskowym ws. ochrony zdrowia krakowian Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_kr_pl_20171109_img_0900.jpg
Porozumienie ze szpitalem wojskowym ws. ochrony zdrowia krakowian Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_kr_pl_20171109_img_0914.jpg
Porozumienie ze szpitalem wojskowym ws. ochrony zdrowia krakowian Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_kr_pl_20171109_img_0908.jpg
Porozumienie ze szpitalem wojskowym ws. ochrony zdrowia krakowian Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_kr_pl_20171109_img_0904.jpg
Porozumienie ze szpitalem wojskowym ws. ochrony zdrowia krakowian Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_kr_pl_20171109_img_0892.jpg
Porozumienie ze szpitalem wojskowym ws. ochrony zdrowia krakowian Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_kr_pl_20171109_img_0910.jpg
bs_kr_pl_20171109_img_0900.jpg
bs_kr_pl_20171109_img_0914.jpg
bs_kr_pl_20171109_img_0908.jpg
bs_kr_pl_20171109_img_0904.jpg
bs_kr_pl_20171109_img_0892.jpg
pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2017-11-19
Data aktualizacji: 2017-11-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź