Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Budżet na 2013 rok przyjęty!

30 głosów „za", 10 głosów „przeciw". Rada Miasta Krakowa przyjęła budżet Krakowa na 2013 rok.

Zgodnie z przyjętym budżetem, wydatki ogółem Miasta na 2013 rok wyniosą 3 574 899 428 zł, z czego wydatki bieżące -  3 037 222 059 zł, a wydatki majątkowe – 537 677 369 zł.

Jeśli chodzi o dochody budżetu Miasta na 2013 rok zaplanowano je w kwocie 3 611 102 666 zł. Przyszły rok ma się zamknąć nadwyżką w wysokości 36 203 238 zł.

Zgodnie z prognozą, skumulowane zadłużenie Krakowa na koniec 2013 roku zamknie się kwotą nieco ponad 2 000 000 000 zł, a więc 55,39 proc. planowanych dochodów.

Przyjęty przez Radę Miasta Krakowa budżet na 2013 rok różni się nieznacznie od projektu planów finansów Krakowa zaproponowanego przed dwoma tygodniami. Wynika to z autopoprawki Prezydenta Krakowa, w której zwiększono plan dochodów o kwotę 47.307.000 zł, między innymi dzięki zakładanym większym wpływom z refundacji za projekty zrealizowane z zewnętrznym dofinansowaniem bezzwrotnym. Autopoprawką zmniejszono o 14 000 000 zł plan wydatków bieżących w zadaniach związanych z obsługą zadłużenia miasta. Natomiast zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 48.773.444 zł., głównie na przygotowanie dużych inwestycji komunikacyjnych oraz realizację mniejszych zadań z zakresu remontów dróg, budowy przyosiedlowych miejsc postojowych, modernizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz inwestycji edukacyjnych.

Blisko 1/3 wszystkich dochodów budżetu stanowią subwencje i dotacje. Najwyższym transferem jest subwencja oświatowa: 723 814 449 zł. Kwota ta jest wyższa od planu na rok 2012 o 1,02 proc.  Natomiast największa dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona jest na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego (93 427 200 zł).

Na przyszły rok zaplanowano kwotę 473 877 369 zł na inwestycje, z czego 317 106 901 na zadania strategiczne, a 141 165 168 zł na zadania programowe. Największe przedsięwzięcia, które będą realizowane w przyszłym roku to te współfinansowane ze środków unijnych, a więc rozwój systemu zarządzania transportem publicznym, przebudowa linii tramwajowej z Ronda Mogilskiego do Placu Centralnego oraz budowa Centrum Kongresowego. O kwotę 63 800 000 zł mają być zwiększony udziału Miasta w spółkach realizujących ważne dla Krakowa inwestycje.

pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: PAWEŁ KRAWCZYK
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2012-12-19
Data aktualizacji: 2012-12-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź