Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Miejskie Centrum Zdrowia dla Osób Wieku Dojrzałego przy ul. Wielickiej

Podniesienie jakości życia osób starszych i niesamodzielnych poprzez udzielanie wielospecjalistycznej pomocy - to główny cel działalności Miejskiego Centrum Zdrowia dla Osób Wieku Dojrzałego. Centrum działa w strukturach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Miejskie Centrum Zdrowia dla Osób Wieku Dojrzałego świadczy usługi w ramach pomocy społecznej i zdrowotnej. Osoby starsze, niesamodzielne i samotne objęte wsparciem Centrum mogą liczyć na diagnostykę problemów opiekuńczych, informację o przysługujących możliwościach i uprawnieniach, doraźną pomoc usługową, aktywizację, pomoc w codziennych sprawach m.in. w kierowaniu do lekarzy specjalistów, informowanie o programach profilaktycznych, wsparcie psychologiczne, konsultacje specjalistyczne.  

Od roku 2014 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzi reorganizację i rozbudowę zasobów stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki długoterminowej. Nowe inwestycje są przykładem dążenia do poprawy opieki geriatrycznej w Krakowie.

Gmina Miejska Kraków zakończyła pierwszy etap realizacji zadania pn. „Miejskie Centrum Zdrowia dla Osób Wieku Dojrzałego”. Przedsięwzięcie docelowo składa się z: przebudowy Pawilonu Nr 4 oraz wdrożenia programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej, inauguracji Dziennego Dom Opieki Medycznej, budowy Pawilonu Nr 5, termomodernizacji Pawilonu Nr 3. Głównym celem projektu jest budowanie sprawnego systemu funkcjonowania opieki długoterminowej w województwie małopolskim poprzez zapewnienie profesjonalnych usług w tym zakresie.

Przebudowa Pawilonu nr 4 wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu medycznego oraz wdrożenie programu edukacyjnego „Złoty wiek” zostały dofinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Wartość całkowita zadania w latach 2014-2017 wynosi: 15 113 384 zł w tym: środki zewnętrzne: 12 090 707 zł oraz wkład własny Gminy Miejskiej Kraków: 3 022 677 zł.

Projekt skierowany jest do osób w wieku podeszłym, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, ich opiekunów, a także personelu medycznego specjalizującego się w opiece długoterminowej, geriatrii i gerontologii. Jego celem jest wsparcie opieki długoterminowej sprawowa­nej we własnym środowisku pacjentów. W wyniku przebudowy obiekt oddany do użytku w 1979 roku będzie spełniał wysokie standardy opieki dla 160 osób.

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Krakowie uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy zawartej przez Zakład z Ministerstwem Zdrowia. Planowana wartość projektu wynosi 990 048 zł, w tym wkład własny Zakładu wynosi 29 701,44 zł.

Pacjenci Domu będą mieli dostęp do: opieki pielęgniarskiej, w tym edukacji dotyczącej samoopieki i samopielęgnacji, doradztwa w doborze wyrobów medycznych, usprawniania ruchowego, stymulacji procesów poznawczych, terapii zajęciowej, a także przygotowania rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki. Jednorazowo w Dziennym Domu Opieki Medycznej przebywać będzie do 12 osób. Koszt przygotowania pomieszczeń dla osób korzystających ze świadczeń wyniesie łącznie 1 968 748,30 zł w tym ze środków z budżetu miasta Krakowa 1 329 298,85 zł i środków Zakładu 639 449,45 zł.

Budowa Pawilonu nr 5 będzie współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej. Pawilon zostanie wybudowany w technologii pasywnej tj. w standardzie wznoszenia obiektów budowlanych, który wyróżniają bardzo dobre parametry izolacyjne przegród zewnętrznych oraz zastosowanie szeregu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. W pawilonie swoje miejsce znajdzie oddział psychiatryczny Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz w jego odrębnej części zlokalizowany będzie Miejski Ośrodek Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych. Zakończenie prac jest planowane w 2020 r. Całkowita wartość inwestycji wynosi ok 27 mln zł, w tym wkład Gminy 19,92 mln zł.

W roku 2017 Zakład zakończył również prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie termomodernizacji Pawilonu Nr 3 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Szacunkowa wartość zadania wynosi 19 625 492,34 zł, w tym wymagany wkład własny Gminy Miejskiej Kraków 16 457 651,27, środki zewnętrzne 3 167 841,07 zł.

Liczba pacjentów leczonych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w 2016 r., w tym w poradniach wyniosła 1 816 osoby. W okresie od stycznia do września 2017 r. hospitalizowanych było 1212 osób.

 

pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat