Komunikat archiwalny

Współpraca i wsparcie dla repatriantów

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej RMK pozytywnie zaopiniowała dwa projekty uchwał dotyczące spraw społecznych.

Współpraca i wsparcie dla repatriantów
Fot. Magiczny Kraków

Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy „Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" na rok 2013. Radny Bogdan Smok przedstawił swoją propozycję poprawki, której celem jest zapewnienie środków na imprezy integracyjne i wsparcie kursów komputerowych dla seniorów.

Pozytywną opinię wystawiono także projektowi uchwały w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego przez gminę repatrianta i członków jego najbliższej rodziny. – Dotychczas wyglądało to tak, że urzędnik zabierał repatrianta do sklepu, gdzie mógł wybrać zakupy za określoną sumę pieniędzy – mówił Jan Żądło, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych. – To było spore utrudnienie dla naszych pracowników. Postanowiliśmy, że efektywniej będzie przekazywać im dofinansowanie w kwocie ok. 720 zł miesięcznie. Przypominam, że repatrianci otrzymują także lokale socjalne dotowane przez miasto – podkreślał Jan Żądło. (JB)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: PAWEŁ KRAWCZYK
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także