Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Od 1 lipca obowiązuje czasowa uchwała antysmogowa

Od 1 lipca tego roku do 31 sierpnia 2019 roku na terenie Krakowa obowiązuje tzw. „czasowa uchwała antysmogowa”. Jej głównym założeniem jest określenie minimalnych norm jakościowych paliw stałych dopuszczonych do użytkowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Sejmik Województwa Małopolskiego uchwalił w kwietniu normy jakościowe opału, które obowiązują w dwóch najbliższych sezonach grzewczych.

W związku z wejściem w życie uchwały, Urząd Miasta Krakowa prosi o stosowanie następujących zaleceń:

dla węgla:

zakazuje się stosowania, w indywidualnych paleniskach węgla o następujących parametrach jakościowych:

  • udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-5 mm wynosi powyżej 5 proc.,
  • wartość opałowa poniżej 26 MJ/kg,
  • zawartość popiołu powyżej 10 proc,
  • zawartość siarki powyżej 0,8 proc.

dla drewna:

zakazuje się stosowania w kotłach, kominkach i piecach drewna spełniającego warunek zawartości biomasy o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc.

Zakupione lub zgromadzone we własnym zakresie drewno musi zostać odpowiednio zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Krakowianie, którzy będą kupować węgiel na opał powinni domagać się od sprzedawców dokumentów potwierdzających (na piśmie) odpowiednie parametry zakupionego towaru, oraz aby zakup ten został udokumentowany dowodem sprzedaży (paragonem lub fakturą). Dopuszcza się również możliwość umieszczenia informacji dotyczącej jakości paliwa stałego na dowodzie sprzedaży. W przypadku drewna należy zabezpieczyć go we własnym zakresie przed zawilgoceniem.

Dokument potwierdzający jakość nabywanego węgla musi zawierać informacje na temat zakupionego opału, czyli:

  • udziału masowego frakcji drobnej,
  • wartości opałowej,
  • zawartości popiołu,
  • zawartości siarki.

Z kolei dokument potwierdzający jakość nabywanego drewna musi zawierać informacje na temat stopnia wilgotności biomasy.

Przy zakupie drewna należy zwrócić uwagę sprzedawcy, aby paliwo było odpowiednio suche. Co ważne, drewno po zakupie może ulec zawilgoceniu w wyniku niewłaściwego składowania. Dlatego też po dostarczeniu do miejsca, w którym  drewno będzie składowane przed spaleniem, należy je odpowiednio przechowywać w suchym, chłodnym, zadaszonym miejscu, bez dostępu wilgoci.

W przypadku braku dokumentów potwierdzających odpowiednią jakość paliw, ewentualnie braku dowodu zakupu, funkcjonariusze Straży Miejskiej mają prawo podjąć działania kontrolne mające na celu weryfikację jakości węgla lub drewna spalanych w piecu lub kominku oraz składowanych na posesji z przeznaczeniem do spalenia. W przypadku wątpliwości co do jakości paliwa, pobrane próbki mogą zostać wysłana do badań w certyfikowanym laboratorium pod kątem spełnienia norm jakościowych. Kontynuacja dalszych działań będzie zależeć od wyniku badań laboratoryjnych.

Przypominamy jednocześnie, że tzw. „czasowa uchwała jakościowa dla Krakowa” obowiązuje do 31 sierpnia 2019 roku. Po tym okresie, na terenie Krakowa, wchodzi w życie całkowity zakaz używania paliw stałych.

pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2017-07-01
Data aktualizacji: 2017-06-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat