Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Jak funkcjonują Domy Pomocy Społecznej

Informacja na temat funkcjonowania DPS, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz  rodzinnych domów dziecka podległych gminie była jednym z tematów posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa.

Fot. Wiesław Majka

Jak dowiedzieli się radni, w 2016 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków funkcjonowało 17 domów pomocy społecznej, z czego 11 domów to miejskie jednostki organizacyjne. Domy pomocy społecznej dysponują 2102 miejscami. W zeszłym roku z usług świadczonych
w domach pomocy społecznej skorzystały łącznie 2 334 osoby.

W 2016 r. złożono 554 wnioski o umieszczenie w domu pomocy społecznej. Liczba wniosków w latach 2013 – 2016 sukcesywnie wzrasta z 390 w roku 2013 do 554 w roku 2016. W roku 2016 w domach pomocy społecznej umieszczono łącznie 326 nowych osób, z czego 303 w domach zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a 23 osoby w domach znajdujących się na terenie innych powiatów. Na koniec 2016 roku na umieszczenie w domu pomocy społecznej oczekiwało 220 osób.

Radni pytali jak kształtowały się wydatki na bieżącą działalność domów pomocy społecznej. Okazuje się, że w roku 2016 wyniosły one 111 365 151 zł, z kolei wydatki związane z pobytem 130 osób, umieszczonych w domach pomocy społecznej poza Gminą Miejską Kraków, wyniosły 2 725 500 zł.

Mowa była też o tzw. Rodzinnych Domach Dziecka. Taki dom dziecka jest formą rodzinnej pieczy zastępczej, którą tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim. W powyższej formie sprawowana jest opieka nad łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osobami, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej. W roku 2016 funkcjonowały dwa rodzinne domy dziecka, w których przebywało łącznie 9 dzieci. Wydatki na funkcjonowanie rodzinnych domów dziecka w 2016 r. wyniosły 296 109,19 zł, w tym wydatki na świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnych domach dziecka wyniosły 90 492,46 zł.

pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Data publikacji: 2017-05-16
Data aktualizacji: 2017-05-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź