Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Urząd Stanu Cywilnego: możesz złożyć wniosek przez ePUAP

Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie przypomina o możliwości składania wniosków o odpis aktu stanu cywilnego za pośrednictwem internetu - elektronicznej platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl

Odpis aktu stanu cywilnego przy podaniach wniesionych za pośrednictwem profilu zaufanego doręczany jest co do zasady wnioskodawcy bezpośrednio na adres zamieszkania. Nie trzeba tracić czasu i przyjeżdżać do Urzędu Stanu Cywilnego, by załatwić sprawę - wystarczy wysłać z domu wniosek o odpis aktu stanu cywilnego za pośrednictwem konta ePUAP i poczekać kilka dni na wydanie i dostarczenie dokumentu z rejestru stanu cywilnego - np. aktu urodzenia, który listonosz przyniesie nam do miejsca zamieszkania.

Aktualnie mieszkańcy, którzy np. urodzili się poza Krakowem, nie muszą kierować wniosków o odpis aktu stanu cywilnego do urzędu, w którym akt posiadają. Wystarczy przesłać wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP, a krakowski urząd wystąpi do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę o przeniesienie aktu z formy papierowej na elektroniczną. Po wprowadzeniu aktu do ogólnopolskiej bazy aktów stanu cywilnego, pracownik krakowskiego USC niezwłocznie drukuje odpis i przesyła w go na adres zamieszkania wnioskodawcy.

Jeśli wnioskodawca zażyczy sobie odpis aktu stanu cywilnego w formie elektronicznej – dostanie plik elektroniczny podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym na swoja skrzynkę na platformie ePUAP - warunkiem odbioru takiego dokumentu jest posiadanie przez użytkownika konta ePUAP oprogramowania odczytującego dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Należy pamiętać, że odpis otrzymany z urzędu w formie elektronicznej może być wykorzystywany tylko przy elektronicznym załatwianiu spraw. Wydrukowany np. na domowej drukarce nie ma już ważności dokumentu urzędowego i nie będzie mógł być np. załącznikiem do wniosku składanego w formie papierowej.

W sytuacji, gdy wydanie odpisu podlega opłacie skarbowej (np. w sprawach spadkowych czy dla towarzystw ubezpieczeniowych) do podania przesłanego za pośrednictwem platformy należy dołączyć dowód opłaty skarbowej. Za odpis skrócony aktu stanu cywilnego, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, trzeba zapłacić 22 zł, a za odpis zupełny 33 zł.

Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Miasta Krakowa: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Na dowodach wpłat internetowych należy wpisać, czego opłata dotyczy, np. „za wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia na nazwisko...”,  oraz wydział Urzędu Miasta Krakowa, w którym sprawa ma być załatwiana, tj. „Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie”. Odpisy np. w celach świadczeń rodzinnych, ubezpieczeń społecznych, szkolnictwa są wydawane bezpłatnie. Z możliwości, jakie daje profil zaufany w zakresie wydawania odpisów mogą skorzystać osoby, które mieszkają w Krakowie, jak i poza Krakowem.

Szczegółowe informacje o usługach świadczonych przez internet można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa lub www.obywatel.gov.pl .

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2017-03-30
Data aktualizacji: 2017-03-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź