Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Coraz ściślejsza współpraca z uczelniami

O współpracy Miasta z uczelniami była mowa podczas posiedzenia Komisji Promocji i Turystyki. Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Rafał Kulczycki opowiadał o pracy Biura Kongresów, którego zadaniem jest właśnie współpraca z uczelniami wyższymi. Jedną z takich form współpracy jest Program Ambasadorów Kongresów Polskich.

Fot. Wiesław Majka

Jest on realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową - Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Służy on promowaniu Polski, jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji.

Celem Programu Ambasadorów Kongresów Polskich jest pozyskiwanie kongresów do Polski oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu takich imprez do naszego kraju przez Polaków działających w strukturach organizacji międzynarodowych, np. naukowców i profesjonalistów różnych branż.

Podobne programy Ambasadorów Kongresów stosowane są z powodzeniem w wielu krajach świata, jako narzędzie marketingu narodowego.

Do tej pory tytuł Ambasadora Kongresów otrzymało ponad 220 osób, a w pracach kapituły uczestniczyło grono wybitnych osobowości polskiego świata nauki gospodarki i kultury. Zadaniem kapituły programu, która jest wybierana raz na 3 lata, jest wyłonienie grona Ambasadorów Kongresów Polskich – osób, które w swych międzynarodowych środowiskach promują i upowszechniają wiedzę o atutach naszego kraju, przyczyniając się do decyzji o wyborze Polski na miejsce następnego międzynarodowego wydarzenia.

Kolejnym punktem jest wsparcie uczelni w organizacji konferencji. W 2016 roku Biuro Kongresów bezpłatnie udzieliło wsparcia, m.in. takim wydarzeniom jak:

 1. GIREP Seminar 2016; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
 2. Konferencja Współczesne Problemy Chorób Zakaźnych; Katedra Chorób Zakaźnych i Tropikalnych Katedra Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych CMUJ
 3. Konferencja Stowarzyszenia Stypendystów Fundacji Humboldta 2017, Wydział Chemii UJ
 4. 17. Kongres Biotechnologii ECB16; Wydział Biochemii Biotechnologii UJ
 5. Eurobiotech 2017; Polka Federacja Biotechnologii, Komitet Biotechnologii PAN, Małopolskie Centrum Biotechnologii, Wydział Biochemii Biotechnologii UJ
 6. KultUro; Polskie Towarzystwo Urologiczne
 7. Światowy Kongres Odlewnictwa 2018; Wydział Odlewnictwa AGH
 8. Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny; Instytut Farmakologii PAN
 9. ECOMM 2018; Politechnika Krakowska
 10. Konferencja endokrynologiczna; Katedra i Klinika Endokrynologii CMUJ
 11. Konferencja Council of National Delegates; Erasmus Student Network UEK
 12. Konferencja ENTRE - przedsiębiorczość i innowacje; UEK
 13. Konferencja z cyklu ECAI (European Conference on Artifical intelligence; AGH
 14. Kongres międzynarodowego stowarzyszenia wykładowców i badaczy prawa własności intelektualnej; Katedra Prawa Własności Intelektualnej UJ
 15. Europejska Konferencja Lekarzy Rodzinnych WONCA 2018; ZIZ Centrum Edukacji
 16. MIRCIM 2016 i 2017; Medycyna Praktyczna

Biuro Kongresów pozyskuje również od uczelni dane dotyczące organizowanych konferencji do publikacji "Raport Przemysł Spotkań i wydarzeń w Polsce 2016".

Kolejny punkt to organizacja wykładów z cyklu Event Focus na Uniwersytecie Ekonomicznym skierowanych do studentów wszystkich krakowskich uczelni. Międzyuczelniane studenckie Szkolenie Branży Eventowej to pierwsza tego typu inicjatywa pokazująca branżę dużych i małych wydarzeń (Event Management) studentom krakowskich uczelni. Szkolenie jest bezpłatne. EventFocus jest organizowany dwa razy do roku - w edycji wiosennej skupia się głównie na wydarzeniach firmowych (promocje produktów, spotkania biznesowe, event-marketing), natomiast edycja jesienna jest poświęcona kongresom i konferencjom. Edycja wiosenna jest organizowana we współpracy ze stowarzyszeniami branżowymi: SBE, SOIT, SITE Poland. Edycja jesienna jest organizowana we współpracy ze stowarzyszeniami branżowymi: MPI oraz SKKP.

Event Focus organizowany jest od 2015 roku, do tej pory odbyły się cztery edycje szkolenia. Organizatorem wydarzenia są: Katedra Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Biuro Kongresów Urzędu Miasta Krakowa, przy wsparciu Koła Naukowego Turystyki i Rekreacji InvenTur.

pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Data publikacji: 2017-03-17
Data aktualizacji: 2017-03-17
Powrót

Zobacz także

Znajdź