Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Centrum Integracji Społecznej - reintegracja zawodowa i społeczna osób

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca do udziału w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.

Celem działania Centrum jest reintegracja zawodowa i społeczna osób, realizowana poprzez następujące usługi:

  • kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
  • nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
  • naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
  • uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Oferta jest skierowana do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności do osób pozostających poza rynkiem pracy, które nie pobierają zasiłku z Urzędu Pracy, emerytury ani renty, a chcą zwiększyć swoje kompetencje społeczne i zawodowe.

CIS zapewnia konsultacje indywidualne prowadzone przez: psychologa, doradcę zawodowego i pracownika socjalnego a także zajęcia grupowe tj. warsztaty: motywacyjne oraz rozwoju zawodowego, kompetencji i umiejętności społecznych, aktywności zawodowej. Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach praktycznych przygotowujących do podjęcia zatrudnienia, które odbywają się u Pracodawców współpracujących z CIS.

Udział w Centrum Integracji Społecznej jest bezpłatny a uczestnicy otrzymują w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego świadczenie pieniężne tzw. świadczenie integracyjne.

Ze względu na konieczność opiniowania przez MOPS wniosków osób ubiegających się o uczestnictwo w CIS, należy zgłosić się do Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie właściwej ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

Zadanie polegające na prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej jest realizowane przez Galicyjską Fundację „Wsparcie, Integracja, Rozwój” w ramach zadania zleconego przez Gminę Miejską Kraków.

Szczegółowe informacje na temat działalności Centrum Integracji Społecznej można uzyskać bezpośrednio w siedzibie CIS ul. Bronowicka 73, tel. 12-637-09-04 lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie.

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2017-03-15
Data aktualizacji: 2017-03-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat