Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Promocja i ochrona zdrowia - konkurs ofert

Urząd Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2017 r. zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.bip.krakow.pl.

Fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl

Składane w konkursie oferty mogą dotyczyć zadań z zakresu:

 - profilaktyki i promocji zdrowia o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich grup społecznych w środowisku lokalnym);

 - edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia poprzez organizację kampanii społecznych i wydarzeń skierowanych do wszystkich mieszkańców;

 - szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy lub utrzymania wolontaryjnych grup ratownictwa medycznego, 

 - tworzenia klubów samopomocowych oraz prowadzenia programów zatrudnienia i przygotowania zawodowego dla osób chorujących psychicznie,

 - bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w celach rehabilitacyjnych dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych,

 - Krakowskiego Centrum Psychoonkologii,

 - organizacji kursu z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców Dzielnicy VII.

Planowane środki finansowe na realizację zadań wynoszą łącznie 368 000 zł.

Termin składania ofert na realizację zadań upływa 22 marca 2017 roku o godz. 15.30. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 405 z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz zadania publicznego, którego dotyczy oferta. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2017-03-09
Data aktualizacji: 2017-03-09
Powrót

Zobacz także

Znajdź