Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wycinka w lasach tylko na podstawie pozwolenia

W odpowiedzi na liczne zgłoszenia mieszkańców, pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej, Wydziału Kształtowania Środowiska UMK oraz strażnicy miejscy nieprzerwanie przeprowadzają kontrole miejsc, gdzie wycinane są drzewa. Choć w większości przypadków okazuje się, że wycinki są prowadzone zgodnie z przepisami z 1 stycznia, to w ostatnich dniach wykryto kilka nielegalnych wycinek, m.in. przy ul. Bytomskiej, ul. Mokrej, ul. Widłakowej i ul. Geologów. 

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Dwie pierwsze wycinki miały miejsce na terenach gminnych, z tego powodu sprawy na policję natychmiast zgłosili odpowiednio ZZM i ZIKiT. W okolicach ulic Widłakowej i Geologów wycięto lasy – o powierzchni 0,08 ha i kilku arów (przy ul. Geologów las był w trakcie wycinki). W związku z tymi wydarzeniami, zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się ze stanowiskiem ZZM, które wyjaśnia, kiedy wycinka w lasach jest dopuszczalna, a kiedy to ewidentne łamanie przepisów prawa:

W związku ze stwierdzonymi w ostatnich dniach przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie nielegalnymi wycinkami drzew w lasach prywatnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków i nadzorowanych przez ZZM, informujemy, że przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku, znoszące niektóre ograniczenia dla właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie usuwania drzew i krzewów rosnących na ich  działce, nie dotyczą drzew w lasach.

Zasady wyrębu drzew z terenów leśnych regulują przepisy ustawy o lasach, a  nie przepisy ustawy o ochronie przyrody.

Wszelkie zabiegi w lasach prywatnych muszą być prowadzone zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej, którą od 1 stycznia 2017 r. dla lasów położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków wydaje Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Zgodnie z Art. 158. § 1. Kodeksu Wykroczeń, właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia, podlega karze grzywny.

Dodatkowo ZZM informuje, że w najbliższych dniach przystępuje do opracowania projektów Uproszczonych Planów Urządzania Lasów oraz Inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność osób fizycznych, wspólnot gruntowych lub nieznanych właścicieli we władaniu Gminy Miejskiej Kraków.

pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2017-03-07
Data aktualizacji: 2017-04-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź