Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Apele Prezydenta Miasta Krakowa do mieszkańców sąsiednich gmin i zakładów przemysłowych

W związku z wprowadzeniem przez Wojewodę Małopolskiego, trzeciego najwyższego stopnia alarmowego dla zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza na terenie Miasta Krakowa, Prezydent Miasta Krakowa zaapelował do władz i mieszkańców gmin ościennych oraz działających na terenie miasta zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii o ograniczenie w najbliższych dniach czynności, które przyczyniają się do powstawania smogu. Oto pełna treść obu apeli:

Fot. Wiesław Majka
Wiesław Majka

Apel do mieszkańców gmin ościennych i Krakowa:

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gmin Ościennych i Krakowa!

W związku z wprowadzeniem przez Wojewodę Małopolskiego, trzeciego stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza na terenie Miasta Krakowa oraz rejestrowanymi na stacjach monitoringu WIOŚ, ponadnormatywnymi stężeniami pyłu w powietrzu, zwracam się do Państwa Wójtów i Burmistrzów z prośbą o rozpowszechnienie mojego apelu wśród mieszkańców Państwa Gmin. Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi, w ciągu najbliższych 48 godzin na jakość spalanego w piecach węgla oraz przypomnienie o całkowitym zakazie spalania odpadów domowych.

Proszę również o zwrócenie uwagi, właścicielom nieruchomości w obrębie, których znajdują się kominki opalane drewnem, nie będące jedynym źródłem ogrzewania mieszkań, by rozważyli możliwości czasowego zaprzestania ich użytkowania.

Osoby dojeżdżające do pracy spoza granic naszego miasta, proszę w miarę możliwości o pozostawienie pojazdów jak najbliżej węzłów komunikacyjnych i korzystanie ze środków komunikacji zbiorowej. Przypominam, że w obecnej sytuacji kierowcy samochodów osobowych mogą korzystać z darmowej komunikacji miejskiej i aglomeracyjnej na podstawie dowodu rejestracyjnego auta.

W obrębie granic administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków, Straż Miejska została zobowiązana przeze mnie do podjęcia wzmożonych kontroli palenisk domowych. Proszę, by w przypadku uzasadnionego podejrzenia dotyczącego spalania śmieci lub odpadów, niezwłocznie skontaktować się z dyżurnym Straży Miejskiej pod nr 986.

Takie działania pomogą w częściowym ograniczeniu stężeń zanieczyszczeń, które zalegają nad Krakowem, gminami ościennymi i całą Małopolską.

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa


Apel do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii:

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem przez Wojewodę Małopolskiego, III najwyższego stopnia alarmowego dla zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza na terenie Miasta Krakowa oraz rejestrowanymi na stacjach monitoringu WIOŚ, ponadnormatywnymi stężeniami pyłu w powietrzu, zwracam się z uprzejmą prośbą o ograniczenie, tam gdzie to możliwe procesów produkcyjnych mogących wpływać niekorzystnie na jakość powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Proszę o realizację powyższego zalecania do momentu odwołania przez służby Wojewody Małopolskiego alarmu smogowego.

Mając na uwadze powagę sytuacji proszę o współpracę.

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

smog

 

pokaż metkę
Autor: ANNA WAWRUCH
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat