Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Rozwijają Obserwatorium

Podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska radni wysłuchali informacji na temat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Poza tym opiniowali projekty uchwał.

Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP) to system do wspomagania zarządzania przestrzenią geograficzną miasta Krakowa. W Krakowie prace związane z budowaniem systemu informacji przestrzennej zostały zapoczątkowane w 1993 r., kiedy to podpisano porozumienie pomiędzy Wojewodą Krakowskim a Prezydentem Miasta Krakowa w celu podjęcia wspólnych działań w budowaniu Małopolskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Z uwagi na rozróżnienie szczegółowości gromadzenia danych dla miasta i województwa, Małopolski System Informacji Przestrzennej dla Miasta Krakowa został nazwany Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej a dla Województwa nazwano Atlasem Województwa Małopolskiego. Przystąpiono do informatyzacji podstawowych baz tego systemu, do których zaliczono: osnowę geodezyjną, ewidencję gruntów i budynków, sieć ulic, ewidencję sieci uzbrojenia terenu, plan zagospodarowania przestrzennego, warstwy opisujące środowisko przyrodnicze.

Obecnie bardzo istotną funkcję w MSIP pełni Obserwatorium, które jest  interaktywnym narzędziem internetowym, przeznaczonym dla mieszkańców Krakowa, gdzie każdy może znaleźć podstawowe informacje związane z przestrzenią Miasta.

Obecnie portal mapowy składa się z 9 map/aplikacji:

  • portal przestrzeń miejska i planowanie - przedstawia działki ewidencyjne, strukturę własności, decyzje architektoniczne, zabytki, plany zagospodarowania przestrzennego, dane dotyczące liczby mieszkańców, informacje środowiskowe dotyczące np. parków czy ujęć wód powierzchniowych, a także dane dotyczące rynku nieruchomości
  • mapa dla architektów i urbanistów - dane z zakresu geodezji, planowania przestrzennego i decyzji architektoniczno-urbanistycznych
  • portal mieszkańca – zawierający dane o obiektach użyteczności publicznej takich jak szkoły, budynki UMK, policji, szpitale, miejsca noclegowe czy też dane dotyczące strefy płatnego parkowania
  • kształtowanie i ochrona środowiska – informacje dotyczące ochrony środowiska, takie jak inwentaryzacja zieleni, źródeł niskiej emisji czy lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej
  • mapy historyczne – zawierają obecny stan przestrzeni miejskiej, ale także czasy historyczne oraz planowane w przyszłości zmiany i kierunki rozwoju
  • mapy hałasu – prezentują natężenie hałasu drogowego, kolejowego, tramwajowego i przemysłowego
  • gospodarka zielenią w oparciu o decyzje UMK – kompozycja wykorzystywana przez aplikacje do zgłaszania uwag o nasadzeniach obrazująca lokalizacje decyzji nasadzeń i usunięć zieleni związanych z inwestycjami i pielęgnacją
  • zgłaszanie uwag dotyczących nasadzeń zieleni – formularz zgłoszeniowy dotyczący zgłaszania uwag do nasadzeń i pielęgnacji posadzonych drzew w mieście
  • Monit-AIR Atlas Krakowa 2016 – aplikacja prezentująca mapę pokrycia i szorstkości terenu, mapę zieleni i warunków przewietrzania Krakowa oraz mapę roślinności rzeczywistej Krakowa.

Obserwatorium jest cały czas rozwijane, mapy są aktualizowane na bieżąco.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Park Rzeczny Drwinka-Bochenka'' (druk nr 1496).

Komisja pozytywnie zaopiniowała również projekty uchwał w sprawie rozstrzygnięć  o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka – Podedworze, według druków nr: od 1537 do 1548.

pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Data publikacji: 2017-01-24
Data aktualizacji: 2017-01-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat