Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Duże przekroczenia norm pyłów PM10

Przekroczony został dopuszczalny poziom normy stężenia pyłu PM10 - informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego UMK. Wartość stężenia pyłów PM10 liczona według średniej siedmiogodzinnej (w godzinach nocnych i wczesnoporannych) wyniosła 161 µg/m3.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

Na bieżąco można monitorować sytuację, na stronie internetowej WIOŚ w Krakowie: monitoring.krakow.pios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/parametr/pm10/stacje/46-1747-1752-148-1723-57-1921-1914/dzienny/09.01.2017

Opis procedur ochronnych dla poszczególnych grup mieszkańców wraz z rekomendacjami został zamieszczony w BIP Gminy Miejskiej Kraków:
www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/148077/karta

pokaż metkę
Autor: TOMASZ STANKIEWICZ
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2017-01-09
Data aktualizacji: 2017-01-09
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat