Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Przegłosowano projekt aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa

W środę 7 grudnia podczas sesji Rady Miasta Krakowa radni przyjęli projekt aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa. Do zrewitalizowania w ramach Programu wytypowano trzy podobszary: Stare Miasto-Kazimierz, Stare Podgórze-Zabłocie i „starą” Nową Hutę.

Fot. rewitalizacja.krakow.pl

Przypomnijmy, Urząd Miasta Krakowa przystąpił do aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa (MPRK) w tym roku. Aktualizacja programu stała się konieczna ze względu na zmianę przepisów prawa z 2015 roku. Aktualizowany MPRK został równocześnie dostosowany do wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji oraz wymogów stawianych przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, co pozwoli ubiegać się o środki z funduszy europejskich.

Istotną częścią Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa jest lista planowanych, podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, bo tylko przedsięwzięcia z tej listy będą mogły, po uzgodnieniu Programu z Zarządem Województwa Małopolskiego i wpisaniu go do Wykazu programów rewitalizacji województwa małopolskiego, starać się o dofinansowanie. W wyniku konsultacji i naboru fiszek projektowych przeprowadzonych przez magistrat oraz ich weryfikacji przez komisję ds. kwalifikacji projektów rewitalizacyjnych powołaną przez prezydenta Krakowa, do MPRK włączono wszystkie 126 przedsięwzięć z podobszarów rewitalizacji.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na projekty rewitalizacyjne z siedmiu największych miast Małopolski zaplanowano 45 milionów euro. Należy się spodziewać, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosi konkurs wniosków o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych pod koniec pierwszego kwartału 2017 roku. Wnioskodawcami w tym konkursie będą bezpośrednio projektodawcy przedsięwzięć wpisanych do MPRK. Kwalifikacja wniosków i podział środków jest wyłączną kompetencją Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020, czyli Zarządu Województwa Małopolskiego.

Z projektem Aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa można zapoznać się na stronie internetowej.

 

 

pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2016-12-10
Data aktualizacji: 2016-12-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź