Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa na sesji RMK

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Krakowa odbędzie się pierwsze czytanie projektu aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa. Przypomnijmy, do zrewitalizowania w ramach Programu wytypowano trzy podobszary: Stare Miasto-Kazimierz, Stare Podgórze-Zabłocie i „starą” Nową Hutę.

Od 18 lipca do 12 września przedsiębiorcy, instytucje kultury, wspólnoty mieszkaniowe, podmioty prowadzące szkoły i placówki, organizacje pozarządowe, kościoły i inne instytucje mogli składali projekty do MPRK. W tym czasie w poszczególnych podobszarach odbywały się też spotkania konsultacyjne skierowane do środowisk zainteresowanych rewitalizacją – w szczególności potencjalnych projektodawców. Do 12 września działał również specjalny Punkt Informacyjny w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10, w którym można było uzyskać wszystkie informacje na temat rewitalizacji i aktualizowanego Programu oraz złożyć projekt.

Projekt aktualizacji MPRK, lista planowanych, włączonych do programu projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jak i wynik prowadzonych konsultacji społecznych są dostępne TUTAJ.

Projekt pod nazwą „Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa” otrzymał dofinansowanie ze środków wspólnotowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w konkursie dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji, który został zorganizowany przez Województwo Małopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju.

Celem projektu jest dokonanie aktualizacji obowiązującego od listopada 2014 roku Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa i dostosowanie go do wymagań, które zostały określone w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2016-11-23
Data aktualizacji: 2016-11-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź