Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Palenie śmieci zabija

Tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, chlorowodór i cyjanowodór – to tylko niektóre szkodliwe związki, jakie powstają przy spalaniu śmieci w nieprzystosowanych do tego celu instalacjach. Pomimo przestróg lekarzy i apeli aktywistów oraz samorządowców nadal nie brakuje osób, które uprawiają ten zgubny proceder czy wręcz zachęcają do spalania odpadów.

Fot. Paweł Krawczyk/krakow.pl

Ekolodzy i lekarze biją na alarm: palenie śmieci w domowych piecach czy w ogniskach przynosi katastrofalne skutki dla naszego zdrowia i środowiska naturalnego. Szkodliwe substancje, powstające podczas tego procesu, powodują choroby, zwłaszcza u dzieci. Atakowany jest układ oddechowy. Pojawiają się kaszel i duszności, mogą też wystąpić reakcje alergiczne na skórze.

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli. Spalając odpady w niskich temperaturach (od 200 do 500 stopni C) - a takie panują w naszych przydomowych piecach czy ogniskach - uwalniane są do atmosfery szkodliwe substancje np. tlenki azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie (np. kadm, nikiel, ołów, rtęć), związki chloru, fluoru. Dla przykładu, spalając 1 kilogram odpadów z polichlorku winylu PVC (butelki plastikowe, folie, skaj, itp.) wytwarzamy aż 280 litrów gazowego chlorowodoru, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny. Szczególnie niebezpieczne są powstające przy spalaniu tworzyw sztucznych rakotwórcze i toksyczne związki chemiczne zwane dioksynami. Ich działanie jest podstępne. Polega na powolnym, ale skutecznym uszkadzaniu rozmnażających się komórek w organizmach żywych, uszkadzaniu narządów wewnętrznych, wywoływaniu wysypek alergicznych, działaniu mutagennym, teratogennym i kancerogennym. Toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych.

Pamiętać o tym powinny te osoby, które pomimo przestróg lekarzy i apeli aktywistów oraz samorządowców nadal uprawiają ten zgubny proceder czy wręcz zachęcają do spalania odpadów.

Magistrat przypomina, że w przypadku stwierdzenia palenia śmieci w nie przeznaczonych do tego instalacjach grożą sankcje karne wynikające z art. 71 ustawy o odpadach. Grzywna może wynieść nawet 5 tys. złotych. Przypadki spalania odpadów w nieprzystosowanych do tego instalacjach należy zgłaszać na numer alarmowy Straży Miejskiej 986.

 

pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2016-11-22
Data aktualizacji: 2016-11-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź