Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Czym jest Miejski Program Rewitalizacji?

Poprawa warunków życia w mieście poprzez wspólne działania: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz administracji publicznej to główny cel Miejskiego Programu Rewitalizacji. Jakie zadania określa i jakie ma znaczenie dla mieszkańców? O tym dyskutowano podczas posiedzenia Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych.

Miejski Program Rewitalizacji jest tworzony od kilku lat, w tym roku będzie przeprowadzona jego aktualizacja. Rewitalizacja miejska to nic innego, jak szansa na to, że te dzielnice i osiedla, w których dziś żyje się nie najlepiej, staną się lepszym i bezpieczniejszym miejscem zamieszkania. Na rewitalizację składa się szereg badań społecznych, przeprowadzanych przez ankiety, konsultacje społeczne, internetowe strony dyskusyjne. Analizy te dały dość obszerny obraz problemów, z jakimi stykają się mieszkańcy trzech najważniejszych obszarów Krakowa: Starego Miasta i Kazimierza, Podgórza i Zabłocia, oraz „starej” Nowej Huty. Właśnie te obszary wybrane zostały do szczegółowej analizy, gdyż to właśnie tamnotuje się najwyższe wskaźniki: liczby mieszkań zadłużonych, liczby przestępstw, liczby orzeczonych eksmisji oraz liczby osób, którym przyznano dodatki mieszkaniowe.

Program ma być zestawem działań i przedsięwzięć, które wpłyną na poprawę jakości życia w Krakowie i wyrównanie szans oraz sytuacji życiowej mieszkańców poszczególnych dzielnic. Wydział Rozwoju Miasta ma nadzieję, że znacznie w tym pomogą środki finansowe z Unii Europejskiej.

Radni byli ciekawi, jakie działania są planowane, by wyrównać szansę we wszystkich dzielnicach. Jednak program jest w trakcie projektowania i dopiero zgłaszane są projekty, które będą miały szanse się w nim znaleźć. Jedynie na tym etapie znane są główne cele w poszczególnych obszarach. - Stare Miasto i Kazimierz, charakteryzuje wysoki wskaźnik turystów, którzy paradoksalnie nie przyczyniają się do poprawy jakości życia, dlatego program musi zawierać takie zadania miasta, które wzmocnią społeczne działania mieszkańców – mówił Aleksander Noworól, koordynator projektu.

Mieszkańcom Podgórza i Zabłocia należy zapewnić poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz podstawowych usług, gdyż obszar ten ostatnio przeszedł spore przekształcenia. Z typowo przemysłowego, teren Zabłocia, zmienił się w strefę mieszkalną i biurową.

Natomiast z innymi problemami stykają się mieszkańcy „starej” Nowej Huty. Obszar ten charakteryzuje duża skala problemów społecznych: bezrobocie, ubóstwo, spadek liczby mieszkańców oraz starzenie się społeczności lokalnej. Problemem dzielnicy jest też słabnący potencjał lokalnych przedsiębiorstw. Remontów i modernizacji wymagają przestrzenie publiczne oraz stara zabudowa dzielnicy. Te wszystkie problemy zostały zdefiniowane, a Miejski Program Rewitalizacji ma być zbiorem działań, które się przyczynią do poprawy tego stanu.

Nabór projektów trwał od 25 lipca do 12 września i był skierowany do przedsiębiorców oraz organizacji. Wyniki oraz kompletny program będą znane w październiku. Wtedy też debatować nad projektem będzie Rada Miasta Krakowa.

pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Data publikacji: 2016-09-16
Data aktualizacji: 2016-09-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź