Komunikat archiwalny

Trwają prace nad rozbudową systemu informowania o jakości powietrza w Krakowie

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski zaprosił do współpracy przy rozbudowie specjalnego systemu informowania mieszkańców o zdarzeniach mogących mieć wpływ na środowisko naturalne na terenie miasta, wszystkie zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii (tzw. ZDR-y) zlokalizowane na terenie gminy. Kolejne spotkanie robocze odbędzie się jeszcze w tym tygodniu.

Trwają prace nad rozbudową systemu informowania o jakości powietrza w Krakowie
Fot. Magiczny Kraków

Miasto Kraków pracuje nad specjalnym systemem informowania mieszkańców o zjawiskach środowiskowych wraz z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Urzędem Marszałkowskim, Centrami Zarządzania Kryzysowego m. Krakowa oraz Wojewody Małopolskiego.

- System informacji budowany jest w oparciu o kanały informacyjne miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie, Urzędu Marszałkowskiego, Służb Wojewody Małopolskiego (WIOŚ, WCZK) oraz krakowskie media i dedykowany będzie głównie mieszkańcom. Za jego pomocą w miejskich mediach publikowane są komunikaty o zdarzeniach mogących mieć potencjalny, negatywny wpływ na jakość powietrza atmosferycznego - powiedział Jacek Majchrowski.

Warto wiedzieć, że dotychczas, w ramach prac grupy roboczej, wspólnie opracowano wstępny schemat powiadamiania mieszkańców i rozpoczęto przekazywanie informacji z zakładów ArcelorMittal Polska oraz EDF Polska zlokalizowanych na terenie Krakowa. Kolejne spotkanie robocze, tym razem także z udziałem ZDR-ów, odbędzie się jeszcze w tym tygodniu.

- Musimy pamiętać, że przystąpienie zakładów do współpracy w przekazywaniu informacji mieszkańcom ma charakter dobrowolny i nie wynika w żaden sposób z obwiązujących przepisów polskiego prawa. Wciąż dopracowujemy funkcjonujący od maja schemat. Prezydent Krakowa polecił aby zaproszenie objęło kolejne
dziewięć zakładów typu ZDR, tak aby system informacji o stanie powietrza, oraz innych zjawiskach mogących mieć wpływ na środowisko, działał w sposób możliwie najbardziej kompleksowy i dotarł do wszystkich mieszkańców miasta – podsumował Witold Śmiałek, doradca prezydenta ds. jakości powietrza.

 

Pokaż metkę
Autor: ANNA WAWRUCH
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także