Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Sprawozdanie przyjęte

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 w merytorycznym zakresie działania Komisji.

Poza tym radni zajęli się opiniowaniem projektów uchwał i nie tylko. I tak komisja pozytywnie zaopiniowała: przyznanie drogą bezprzetargową prawa do najmu lokalu użytkowego , stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Radzikowskiego 29 w Krakowie.(ZBK.EU-7-441- 1193/10); wykaz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 403 o pow.0,1412 ha, obręb 12 jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej przy ulicy Zamoyskiego 50 w Krakowie, przeznaczonej do ustanowienia prawa użytkowania na okres 30 lat na rzecz Teatru KTO, na cele prowadzenia działalności statutowej.

Radni pozytywnie zaopiniowali:  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 10 na osiedlu Kazimierzowskim w Krakowie; projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 10 na osiedlu Kazimierzowskim w Krakowie; projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Felicjanek nr 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek.

Komisja ponadto pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Jabłonowskich nr 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4073/127735 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym położonym na os. Piastów 33 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawcy.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku na os. Centrum C 5 w Krakowie na rzecz najemcy zastosowaniem 41% bonifikaty.

Na koniec komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków do Miejskiej Infrastruktury sp. z o.o.

pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Data publikacji: 2016-06-08
Data aktualizacji: 2016-06-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat