Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Ogłoszono wyniki rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

W środę, 27 kwietnia o godz. 9.00 ogłoszono wyniki postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych krakowskich samorządowych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017. Do wskazanych we wnioskach szkół podstawowych zakwalifikowano 3 658 dzieci. Oferta szkół obejmowała 6 080 miejsc.

Liczby te nie obejmują miejsc dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych i specjalnych, dla których rekrutacja prowadzona jest na zasadach odrębnych.

W elektronicznym systemie rekrutacyjnym zostało zarejestrowanych 3 669 dzieci – w tym 1 675 dziewczynek i 1 994 chłopców (w ubiegłym roku zarejestrowano 7 330 dzieci). Na sumę 3 669 dzieci składa się:

  • 2 539 dzieci urodzonych w 2009 roku (w tym 86 kontynuujących edukację w klasie I)
  • 1 098 dzieci urodzonych w 2010 roku
  • 32 dzieci urodzonych w 2008 roku

Najwięcej podań złożono do Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Strzelców 5a (126 dzieci).

Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane w wyniku rekrutacji jest potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w terminie 28 kwietnia – 6 maja 2016 r. w tej szkole.

Kandydaci, którzy nie wzięli udziału w marcowej rekrutacji mogą zostać zgłoszeni w rekrutacji uzupełniającej. W dniach 10 – 17 maja przyjmowane będą wnioski w ramach rekrutacji uzupełniającej w szkołach dysponujących wolnymi miejscami. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w tradycyjnej (nie elektronicznej) formie.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały wywieszone wczoraj (27 kwietnia, środa) o godz. 9:00 w szkołach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy na karcie zapisu podali adres e-mail, otrzymali także wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną szkołę – uzyskają informację o wynikach rekrutacji w szkole wskazanej przez nich jako pierwszej. Lista wolnych miejsc zostanie opublikowana na stronie internetowej http://krakow.elemento.pl 9 maja o godz. 12, tj. po zakończeniu etapu potwierdzania woli przyjęcia przez rodziców dzieci zakwalifikowanych.

WAŻNE TERMINY DLA RODZICÓW PIERWSZOKLASISTÓW:

  • 28.04-06.05 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane w wyniku rekrutacji;
  • 09.05, godz. 12:00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz wykazu wolnych miejsc (w terminie 7 dni od tej daty rodzice mogą składać wnioski do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia a następnie odwołania od rozstrzygnięcia Komisji);
  • 10-17.05 – przyjmowanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej
pokaż metkę
Autor: DOMINIKA BIESIADA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2016-04-28
Data aktualizacji: 2016-04-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź