Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Plan Rozwoju dla Uzdrowiska Swoszowice

Miasto chce zwiększyć atrakcyjność turystyczną i leczniczą Uzdrowiska Swoszowice - jedynego w Polsce i jednego z niewielu w Europie uzdrowiska, które funkcjonuje na obszarze dużej aglomeracji miejskiej. Opracowywany przez Miasto Plan Rozwoju dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice ma m.in. umożliwić aplikowanie o środki unijne oraz przyczynić się do zachowania potencjału uzdrowiska. Podczas najbliższej (27 kwietnia, środa) sesji Rady Miasta Krakowa odbędzie się II czytanie projektu uchwały w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie realizacji Planu Rozwoju dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice.

„Plan Rozwoju dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice” jest niezbędny do ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, posiadające osobowość prawną oraz przedsiębiorstwa o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił nabór planów rozwoju uzdrowisk do procedury konkursowej od 3 lutego do 30 kwietnia 2016 roku.

Ponadto, Plan wyznacza założenia Miasta Krakowa w zakresie rozwoju i utrzymania Uzdrowiska Swoszowice i lecznictwa uzdrowiskowego oraz zawiera informacje na temat zadań, które mają na celu zachowanie warunków uzdrowiska i dalszą poprawę warunków zamieszkania i działania na jego terenie. Działania określone w planie są przewidziane do realizacji w latach 2016-2020.

Poprzedni dokument stanowiący „Plan Rozwoju dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice” przyjęty Uchwałą Nr LXXIV/952/09 Rady Miasta Krakowa był realizowany w latach 2009-2013, w związku z tym konieczne jest sporządzenie planu rozwoju na kolejne lata.

Projekt Planu Rozwoju był konsultowany z podmiotami świadczącymi usługi z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego na terenie Osiedla Uzdrowisko Swoszowice, a także Naczelnym Lekarzem Uzdrowisk Województwa Małopolskiego, Konsultantem Wojewódzkim ds. Balneologii i Medycyny Fizykalnej oraz samorządami zawodów medycznych, Komisją Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskową Rady Miasta Krakowa, a także innymi podmiotami, organizacjami i instytucjami mogącymi mieć wpływ na realizację Planu. Pozytywną opinię dotyczącą Planu wyrazili m.in.: Uzdrowisko Kraków Swoszowice sp. z o.o., Naczelny Lekarz Uzdrowisk Województwa Małopolskiego, Konsultant Wojewódzki ds. Balneologii i Medycyny Fizykalnej, Przewodniczący Zespołu ds. Uzdrowisk Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, WLKS Krakus Swoszowice, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie.

Projekt Planu Rozwoju dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice został opracowany zgodnie z metodyką przygotowywania planu rozwoju uzdrowiska zawartą w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, przyjętym Uchwałą Nr 62/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2016 roku.

pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2016-04-26
Data aktualizacji: 2016-04-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź