Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Kazimierz: wnioski do planu rozpatrzone

Jakie wnioski złożyli mieszkańcy do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz” i jak zostały one rozpatrzone – można to sprawdzić na stronie www.bip.krakow.pl. Przypomnijmy, plan miejscowy obszaru „Kazimierz” to plan o charakterze ochronnym, obejmujący obszar o wysokich wartościach historycznych, kulturowych, urbanistycznych i kompozycyjnych, który ma kluczowe znaczenie dla ładu przestrzennego miasta i jego atrakcyjności. 

Fot. Magiczny Kraków
Magiczny Kraków

Celem planu miejscowego jest zachowanie wyjątkowych wartości Kazimierza, w tym ochronę przestrzeni objętej wpisem na listę światowego dziedzictwa UNESCO, ochronę sylwety miasta oraz ochronę powiązań widokowych (obszar planu, wraz z innymi dzielnicami śródmiejskimi, został uznany za pomnik historii „Kraków – historyczny zespół miasta”, którego jednym z celów ustanowienia jest zachowanie układu urbanistyczno-architektonicznego śródmiejskiej części Krakowa).

Ukształtowane dzielnice śródmiejskie, w tym Kazimierz, skupiają nie tylko funkcje kulturalne, usługowe i administracyjne, ale przede wszystkim koncentrują publiczne życie miasta. Warunkiem funkcjonowania centrum jest jego atrakcyjna przestrzeń publiczna, a także powszechnie akceptowana przez mieszkańców czytelność układu urbanistycznego oraz różnorodność i jakość programu usługowego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący:
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat