Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Świadczenie rodzicielskie - pomoc dla rodziców już od stycznia

Od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzicielskie otrzymają osoby, którym urodziło się dziecko, ale nie miały prawa do zasiłku macierzyńskiego, jak np. osoby bezrobotne, studenci oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych jak umowa zlecenia. Świadczenie wyniesie 1 000 zł, niezależnie od dochodu w rodzinie.

Świadczenie będzie można pobierać przez: 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka, lub przysposobienia jednego dziecka; 65 tygodni po urodzeniu bliźniąt; 67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci;  69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci oraz 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga dzieci.

Świadczenie rodzicielskie otrzyma: matka lub ojciec, opiekun prawny dziecka,
rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, osoba, która przysposobiła dziecko.

Świadczenie będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1. roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie macierzyńskie, dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej (dom dziecka) lub w przypadku zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego.

Od 1 stycznia 2016 r., po wejściu w życie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, wnioski o świadczenie rodzicielskie będą przyjmowane przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18, os. Zgody 2.

pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ STANKIEWICZ
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2015-12-29
Data aktualizacji: 2015-12-31
Powrót

Zobacz także

Znajdź