Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. W Krakowie  to święto ważne dla blisko 700 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. To również ważny dzień dla wszystkich osób pracujących w 160 placówkach systemu pomocy społecznej – domach pomocy społecznej, placówkach wsparcia dla dzieci, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach wsparcia dla seniorów, placówkach rodzinnych, klubach integracji społecznej, ośrodkach poradnictwa i terapii rodzin, placówkach dla osób w kryzysie i w schroniskach zarówno miejskich jak i niepublicznych.

Fot. Magiczny Kraków
Magiczny Kraków

Dzień 21 listopada upamiętnia spotkanie w miejscowości Charzykowy w 1989 roku, w którym uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek oraz pracownicy ówczesnej opieki społecznej, świadomi konieczności zmian w istniejącym wówczas systemie. Był to ważny moment w historii pomocy społecznej, spotkanie zaś było symbolicznym wydarzeniem, które wyznaczyło datę święta pracowników socjalnych.

Dzień Pracownika Socjalnego jest formą wyróżnienia pracowników służb społecznych, dostrzeżenia roli i znaczenia ich pracy oraz sposobem promowania zawodu pracownika socjalnego.

Zawód pracownika socjalnego nieustannie ewoluuje, zmieniając się w odpowiedzi na nowe problemy i wyzwania. Pracownik socjalny pełni rolę pośrednika, administratora, mediatora, terapeuty, pedagoga, doradcy, rzecznika swojego podopiecznego, organizatora społeczności lokalnej. Najważniejszy w tym zawodzie jest profesjonalizm, na który składa się wiedza, umiejętności i postawa.  Profesjonalny pracownik socjalny musi posiadać wiedzę z zakresu: socjologii, pedagogiki, psychologii, podstaw medycyny, prawa, animacji lokalnej, ekonomii  i zarządzania.

Do zadań pracownika socjalnego należy prowadzenie pracy socjalnej. Jej celem jest wywołanie zmian w funkcjonowaniu podopiecznych i ich otoczenia, wzmacnianie potencjału do  przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych. Pracownik socjalny pomaga też  budować sieć współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.

W sferze zainteresowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie znajduje się około 5% mieszkańców Krakowa. W 2014 roku z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało blisko 37 tysięcy osób.

pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat