Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wnioski mieszkaniowe i projekty uchwał

Komisja Budżetowa ma to do siebie, że podczas jej posiedzeń radni przeważnie zajmują się opiniowaniem projektów uchwał i wniosków mieszkaniowych. Nie inaczej było i tym razem.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie: udzielenia dotacji miejskiej instytucji kultury według druku nr 501; zmiany uchwały nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) według druku nr 520; zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 854 i 921) według druku nr 512; zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 853, 900 i 921 - zadania dzielnic) według druku nr 513; zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 757, 801 i 854) według druku nr 514; zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 756, 852, 853, 900, 926; zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 851, 852, 853, 900, 926; zmian w planie dochodów w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 851 i 853) według druku nr 515.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne  lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Kieleckiej nr 9 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek według druku nr 485.

Również pozytywnie radni zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Krakowie przy ul. Lecha nr 14 według druku nr 486.

Pozytywną opinię otrzymał  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Sereno Fenna nr 7A wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek według druku nr 489.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku na os. 2 Pułku Lotniczego 46 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 86% bonifikaty według druku nr 490 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Spasowskiego 2 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 5% bonifikaty oraz uchylenie uchwały nr CXIV/1788/14 Rady Miasta Krakowa z 10 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Spasowskiego 2 w Krakowie na rzecz najemcy  z zastosowaniem 30% bonifikaty według druku nr 502.

Jeśli chodzi o wnioski w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty, lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony zapis uchwały nr XLVI/568/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 r.(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721 z późn. zm.), to 6 wniosków dostało pozytywną opinię, a jeden negatywną.

pokaż metkę
Autor: BŁAŻEJ SIEKIERKA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2015-10-21
Data aktualizacji: 2015-10-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat