Komunikat archiwalny

Wsparcie dla uczniów 2015/2016

Pierwszy dzwonek, wyprawka szkolna, stypendium i inne dodatki dla uczniów to możliwości, z których mogą korzystać niezamożne rodziny. Najubożsi mogą otrzymać w sumie nawet 3 tysiące złotych na pomoc szkolną dla dziecka w ciągu roku szkolnego.

Wsparcie dla uczniów 2015/2016
Fot. Magiczny Kraków

Jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 574 zł na osobę, można otrzymać dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł. W przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, kryterium wynosi 664 zł na osobę w rodzinie.
Dochód do 574 zł na osobę w rodzinie uprawnia również do otrzymania pomocy z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną: jeśli dziecko jest uczniem klasy III szkoły podstawowej lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, IV technikum lub ma orzeczoną niepełnosprawność, można otrzymać wyprawkę szkolną w wysokości od 225 zł do 445 zł (w przypadku dziecka z niepełnosprawnością maksymalna wysokość wyprawki to 770 zł). Uwaga: jeśli rodzina znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, wyprawka zostanie przyznana zgodnie z decyzją dyrektora szkoły bez względu na dochód.
Rodziny, w których jest co najmniej 3 dzieci (przy kryterium dochodowym 684 zł na osobę), mogą skorzystać z programu Pierwszy dzwonek – to pomoc w wysokości do 120 zł na ucznia.
Uczeń może otrzymać również stypendium szkolne w wysokości 212 zł na miesiąc (wypłacane w 2 ratach – grudzień i czerwiec), które przeznaczone jest na dofinansowanie do wybranych przez ucznia zajęć pozalekcyjnych. Ta pomoc jest skierowana do rodzin, w których kryterium dochodowe wynosi 514 zł.
Tak więc pomoc, jaką może otrzymać rodzic może wynieść w sumie 2 785 zł, a w przypadku ucznia niepełnosprawnego 3 110 zł.
Dodatkowo, uczniowie klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum mogą otrzymać bezpłatne podręczniki. Rodzice mogą otrzymać wsparcie również ze strony organizacji pozarządowych, które angażują się każdego roku w przygotowanie uczniów do roku szkolnego.

Tagi: pomoc, szkoła

Pokaż metkę
Osoba publikująca: PAULINA POLAK
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także