Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Dofinansowanie do podręczników - Rodzicu, zachowaj paragon!

Do 4 września 2015 r. szkoły będą przyjmować wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka Szkolna". Pomoc przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin, których dochód nie pozwala na całkowite sfinansowanie zakupu podręczników, mających trudną sytuację rodzinną lub wychowującym niepełnosprawne dziecko. 

Wysokość pomocy na dofinansowanie podręczników zależy od dochodu, sytuacji rodzinnej oraz klasy, do której będzie uczęszczało dziecko i wynosi od 225 zł do 445 zł. Dla uczniów klas III szkoły podstawowej, III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, IV technikum dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 574 zł na osobę w rodzinie. W przypadku trudnej sytuacji rodzinnej pomoc dla uczniów może być przyznana przy przekroczeniu kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych dofinansowanie waha się od 175 do 770 zł, w zależności od rodzaju szkoły, niepełnosprawności oraz podręczników, z których uczeń będzie korzystał. Warunkiem koniecznym umożliwiającym skorzystanie z pomocy jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ze względu na zapewnienie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania bezpłatnych podręczników dla uczniów klasy I, II, IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum, uczniowie tych klas nie są odbiorcami pomocy przewidzianej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”. Wyjątkiem jest możliwość otrzymania dofinansowania do materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy I, II szkoły podstawowej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w sytuacji, gdy nie będą korzystać z bezpłatnego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

Druki wniosków o wyprawkę są dostępne:

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodu, ale jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, wystarczy zaświadczenie/kartę zasiłkową o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

W 2014 r. wysokość udzielonej pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników wyniosła 1 130 061,42 zł. Pomoc w ramach programu przyznano łącznie dla 4 231 uczniów uczęszczających do 197 szkół (z tego dla 1 784 uczniów z niepełnosprawnością).

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy oraz wskazanie grup uczniów, którym przysługuje pomoc są określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U z 2015 r., poz. 938) isap.sejm.gov.pl

pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: PAULINA POLAK
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2015-08-13
Data aktualizacji: 2015-08-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź