Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zatwierdzenie sprawozdania i absolutorium

W środę, 24 czerwca odbędą się dwie sesje Rady Miasta Krakowa. Pierwsza z nich, która rozpocznie się o godz. 10:00 będzie to zwyczajna sesja RMK. W porządku obrad znalazło się 37 punktów. Natomiast o godz. 14:30 rozpocznie się sesja zwołana w celu podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta za rok 2014.

W porządku obrad 18. Sesji znalazły się między innymi projekty uchwał dotyczące: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kostrze – rejon ulicy Falistej", „Armii Krajowej – Piastowska"; ustalenia kierunków działań dla Prezydenta dotyczących opracowania programu oraz realizacji remontu dróg publicznych: krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków „Program remontu dróg publicznych w Krakowie w latach 2016-2019 – nakładki asfaltowe"; ustalenia kierunków działania dla Prezydenta dotyczących opracowania programu wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków; ustalenia kierunków działania dla Prezydenta w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia międzynarodowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na zagospodarowanie Zakrzówka wraz z otoczeniem.

Natomiast podczas sesji absolutoryjnej, która rozpocznie się o godz. 14:00 radni będą procedować dwa projekty uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2014 oraz w sprawie absolutorium za rok 2014 dla Prezydenta Miasta Krakowa.

pokaż metkę
Autor: MAGDALENA BARTLEWICZ
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2015-06-19
Data aktualizacji: 2015-06-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat