Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Jak walczyć ze smogiem?

Kolejny raz radni, zaproszeni goście oraz mieszkańcy debatowali nad kierunkami działań miasta w walce ze smogiem. Dwugodzinna, niezwykle merytoryczna dyskusja – tak wyglądały obrady Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza.

Na początku posiedzenia komisji przedstawiono pierwszy okres działania projektu „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie”, który otwarty został we wrześniu ub. roku, a w jego realizacji Gminę Miejską Kraków wspomaga Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ramach tego projektu monitorowane będą (do wiosny 2016 roku) dane przestrzenne na terenie Krakowa, które pomogą wyznaczyć odpowiednie sposoby działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

– Jednym z narzędzi pozwalających wykonywać takie badania jest aplikacja Monit-Air. Pozwala ona ocenić stan np. zieleni miejskiej. W zasobach aplikacji zawiera się m.in inwentarz drzew rosnących na terenie miasta. Jej funkcjonalności umożliwia odpowiednio utrzymywać stan zieleni oraz w razie potrzeby diagnozować problemy – wyjaśniała Ewa Olszowska-Dej, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska.

Natomiast przyczyny powstawania smogu unoszącego się nad stolicą Małopolski, klarownie wyjaśnił prof. dr hab. Zbigniew Unstrul, kierownik Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego: – Kraków odznacza się bardzo niekorzystnym położeniem geograficznym. Chodzi tu głownie o nieckę, w której się znajduje. Miasto w całej swej rozciągłości położone jest o kilkadziesiąt metrów niżej niż tereny go okalające. Dlatego czynniki bioklimatyczne, z którymi spotykamy się w Krakowie, tj.: wysoka wilgotność powietrza, duża ilości dni mglistych, minimalne prędkości wiatru - sprzyjają znacznemu pogorszeniu się jakości powietrza. Dlatego kluczowym jest ograniczenie niskiej emisji.

Jednym z instrumentów pomagających walczyć z emisją zanieczyszczeń jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, którego zastępca prezesa – Andrzej Natkaniec – został również zaproszony na obrady komisji. – MPO stale wzbogaca swój tabor pojazdów pozwalających na efektywne wykonywanie powierzanych nam zadań. W niedługim czasie pojawią się u nas dwa nowoczesne pojazdy służące do oczyszczania ulic. Warto dodać, że zakupiliśmy je z własnych środków – tłumaczył Natkaniec.

Podczas obrad głos zabrali także mieszkańcy. Sprawa dotyczyła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA i jego niezbyt jasnej dla nich polityki w rejonie ulic Starowiślna – Miodowa -Dietla. Mieszkańcy podnosili, że nie wiedzą, czy powinni starać się o dotację do wymiany pieców grzewczych, czy skorzystać z usług MPEC-u. Z racji tego, że wszystkich kwestii poruszanych podczas posiedzenia Komisji przewidzieć się nie da, na obradach nie było przedstawiciela wywołanej jednostki. Przewodnicząca Anna Prokop-Staszecka zapowiedziała pojawienie się pracownika MPEC-u na kolejnym posiedzeniu komisji.

pokaż metkę
Autor: DAMIAN ŻELEZIK
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2015-06-15
Data aktualizacji: 2015-06-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź