Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zasiłki, dodatki i ulgi

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy i czym jest dodatek energetyczny, a także ile osób do tej pory skorzystało z Karty Dużej Rodziny i Krakowskiej Karty Rodzinnej? Odpowiedzi na te pytania otrzymali radni z Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa podczas poniedziałkowego posiedzenia.

Pierwszym programem wspierającym wielodzietne krakowskie rodziny była Krakowska Karta Rodzinna 4+, czyli system ulg i rabatów udzielanych rodzinom wielodzietnym przez jednostki miejskie i partnerów niepublicznych. KKR 4+ wydawana była od 2 stycznia 2012 roku do 31 lipca 2014 roku. Początkowo Program skierowany był do rodzin wielodzietnych (z co najmniej 4 dzieci) zameldowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Do programu zostały włączone także Rodzinne Domy Dziecka i Placówki Opiekuńczo Wychowawcze typu rodzinnego. Od 1 stycznia do 31 lipca 2014 roku wydano 2993 karty dla 482 rodzin. W programie brało udział 160 partnerów niepublicznych. Zwieńczeniem starań o rozwój gminnego programu wspierającego rodziny wielodzietne było wprowadzenie Uchwałą Nr CIX/1646/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 roku programu pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.

O przyznanie Krakowskiej Karty Rodzinnej począwszy od 1 sierpnia 2014 r. mogą ubiegać się rodziny posiadające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, zamieszkujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których rodzice rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Krakowa. Karty wydawane są od 1 września 2014 r. Karta zintegrowana została z Krakowską Kartą Miejską. W okresie pierwszych 9 miesięcy realizacji KKR3+ wnioski o Kartę złożyło już ponad 4700 rodzin. W programie Krakowskiej Karty Rodzinnej bierze już udział ok. 80% uprawnionych krakowskich rodzin wielodzietnych. A szacuje się, że Krakowską Kartę Rodzinną będzie posługiwało się ponad 95% uprawnionych rodzin. Podobnie jest z rządowym programem pn. Karta Dużej Rodziny. Program Karty Dużej Rodziny adresowany jest do rodzin wielodzietnych składających się z rodzica (rodziców), posiadających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Program opiera się na przyznawaniu zniżek i uprawnień członkom rodzin wielodzietnych posiadającym Kartę Dużej Rodziny. W programie działają podmioty państwowe i prywatne. Szeroki wachlarz zniżek oferują partnerzy z zakresu: kultury (muzea, teatry, kina), handlu, (sklepy m. in. z branży spożywczej oraz odzieżowej), komunikacji (PKP), edukacji, usług, sportu i rekreacyjni (Parki Narodowe), zdrowia i wielu innych. Pełen katalog zniżek znajduje się na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl. (Obecnie w programie działa pond 3 000 podmiotów). Począwszy od 16 czerwca 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Krakowa wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożyło 4 071 rodzin, co stanowi ponad 65% uprawnionych rodzin.

Radni mieli okazje wysłuchać informacji na temat świadczeń socjalnych W 2014 r. zostało wydanych 27 107 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz 4 678 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia alimentacyjnego. Sama liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego opiewa na kwotę 20 200 111 zł. Radni byli zaciekawieni jakie inne świadczenia przyznaje Wydział Spraw Społecznych. Dodatki przyznawane są osobom, które spełniają niskie kryteria dochodu na osobę. Z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego korzysta średnio miesięcznie ok. 7 200 gospodarstw domowych. Średnia wartość dodatku w 2014 roku wynosiła 247 zł. Wydawany jest także dodatek energetyczny, który przyznaje się osobom, które mają przyznany dodatek mieszkaniowy, są stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, a także zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna. Wysokość dodatku zróżnicowana jest ze względu na ilość osób zamieszkałych w danym lokalu i wacha się od 11,36 zł/miesiąc (gdy lokal zamieszkuje jedna osoba) do 18,93 zł/miesiąc (gdy w lokalu mieszka co najmniej 5 osób). W ubiegłym roku, z dodatku energetycznego skorzystało miesięcznie blisko 600 świadczeniobiorców.

pokaż metkę
Autor: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2015-05-12
Data aktualizacji: 2015-05-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź