Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nie bądźmy obojętni na los bezdomnych

W związku z bardzo trudnym okresem dla osób bezdomnych, jakim są zimowe miesiące, strażnicy miejscy wraz z pracownikami (streetworkerami) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, systematycznie kontrolują miejsca, gdzie gromadzą się osoby bezdomne. Straż Miejska do końca zimy będzie monitorować wolne miejsca w ośrodkach dla bezdomnych. Warto przypomnieć, że pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego – 986  dyżurni czekają na wszelkie informacje o miejscach, w których bezdomni znajdują schronienie.

Fot. Magiczny Kraków
Magiczny Kraków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przypomina, że osoby bezdomne, przebywające w mieście mogą otrzymać pomoc, zgłaszając się do Działu Pomocy Bezdomnym, os. Teatralne 24, tel. 12/425-78-09 e-mail: db@mops.krakow.pl. Mieszkańcy mogą informować o miejscach pobytu osób bezdomnych i konieczności udzielenia im pomocy w Dziale Pomocy Bezdomnym oraz w punkcie konsultacyjnym, w którym pomocy osobom bezdomnym udzielają streetworkerzy MOPS - ul. Chmielowskiego 6,  tel. 12 357 77 20

W ciągu roku w Krakowie przebywa ok. 2200 osób bezdomnych. W 2011 roku MOPS objął pomocą MOPS blisko 1 600 gospodarstw domowych osób bezdomnych. Osoby bezdomne, które związane są z Krakowem, otrzymują wsparcie przez cały rok w postaci schronienia, ciepłych posiłków w jadłodajniach, świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej. Są aktywizowane zawodowo i społecznie, mogą korzystać z pomocy Klubu Integracji Społecznej, uczestniczyć w grupach wsparcia, korzystać z pomocy specjalistów uzależnień. W związku z napływem osób bezdomnych z terenu całej Polski w okresie zimowym, liczba osób bezdomnych przebywających w Krakowie zwiększa się. Według osób bezdomnych, z którymi rozmawiali pracownicy socjalni, rozbudowana sieć wsparcia organizacji pozarządowych i charytatywnych oraz niska stopa bezrobocia w Krakowie, zwiększa ich szanse na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Z myślą o osobach bezdomnych w zimie MOPS realizuje projekty socjalne „Akcja Zima" i „Bezpieczne ciepło". Ważnymi elementami projektu są działania o charakterze prewencyjnym, polegające na monitorowaniu miejsc przebywania osób bezdomnych w miesiącach zimowych. W ten sposób przeciwdziała się negatywnym skutkom przebywania w niskich temperaturach oraz identyfikuje się miejsca potencjalnego zagrożenia pożarem oraz zaczadzenia się osób w nim przebywającym. Są to cykliczne przedsięwzięcia, których celem jest przeciwdziałanie zagrożeniu utraty zdrowia lub życia osób bezdomnych wskutek nadmiernego wychłodzenia organizmu lub wystąpienia pożaru i zaczadzenia w lokalach niemieszkalnych, zajmowanych przez osoby bezdomne. Adresatami projektu socjalnego „Akcja Zima" są osoby bezdomne przebywające na terenach kolejowych, na klatkach schodowych, piwnicach, strychach oraz w pomieszczeniach niemieszkalnych tj. w pustostanach, altanach działkowych, kanałach ciepłowniczych. Projekt jest realizowany przez MOPS we współpracy z Komendą Miejską Policji, Strażą Ochrony Kolei oraz Komendą Straży Miejskiej. W godzinach wieczornych i nocnych patrolowane są tereny, na których przebywają osób bezdomne. Osoby bezdomne są informowane o formach pomocy oraz zasadach jej udzielania oraz zachęcane do skorzystania ze schronienia w placówkach. W sytuacji nie cierpiącej zwłoki zapewnia się osobie bezdomnej miejsce noclegowe, a w uzasadnionych sytuacjach wzywa pogotowie ratunkowe. Osoby bezdomne będą również informowane o zagrożeniach związanych z niewłaściwym sposobem ogrzewania pomieszczeń w sezonie zimowym oraz o zagrożeniach wynikających z nadużywania alkoholu.

Wykaz miejsc noclegowych i placówek zapewniających gorące posiłki osobom bezdomnym jest dostępny na stronie www.mops.krakow.pl

MIEJSCA NOCLEGOWE

pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat